ประวัติศาสตรไทย

รูปภาพของ uns31555

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยอยู่    (417 ปี)
 การเก็บภาษีเริ่มเก็บในสมัย    (สมเด็จพระเอกาทศรถ)
 สิ่งของที่ราษฎรในสมัยกรุงศรีอยุธยา ส่งให้แก่ทางราชการเพื่อทดแทนที่ไม่เข้าเวรประจำการคือ    (ส่วย)
 ภาษีที่เก็บในสมัยพระนารายณ์มหาราช ทั้งทางบกและทางน้ำเรียกว่า    (จังกอบ)
 ผู้ได้รับสมญานามว่าราชาแห่งกาพย์โคลงเห่เรือ    (เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง))
 ศรีปราชญ์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน    (โคลง)
 พระพุทธบาทพบในสมัย    (พระเจ้าทรงธรรม)
 พระสุริโยทัยสวรรคตเนื่องจาก    (พระนางไสช้างเข้าช่วยพระมหาจักรพรรดิ์ ถูกพระเจ้าแปรฟันขาดคอช้าง)
 ภาษีที่เก็บจากการประกอบอาชีพในสมัยอยุธยาเรียกว่า    (อากร)
 เจดีย์ศรีสุริโยทัยตั้งอยู่ที่    (วัดสวนหลวงสบสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา)
 ขุนหลวงหาวัดคือ    (สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร)
 ขุนหลวงขี้เรื้อนคือ    (สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ หรือพระที่นั่งสุริยามรินทร์)
 พระเจ้าช้างเผือกคือ    (พระมหาจักรพรรดิ์)
 นายทองด้วงเป็นชื่อเดิมของ    (สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)
 ผู้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาจากเวียงจันทร์คือ    (พระเจ้าตากสิน)
 พระราชบัญญัติประถมศึกษาเริ่มใช้ในสมัย    (พระมงกุฎเกล้เจ้าอยู่หัว)
 ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่า    (แบงก์สยามกัมมาจล ปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์)
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงตั้งอะไรเพื่อการทดลองการปฏิบัติราชการแบบราชการ    (ดุสิตธานี)
 นามปากกาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมี    (อัศวพาหุ ,รามจิตต,พันแหลม,น้อยลา,สุครีพ
             นายแก้ว – นายขวัญ, พระขรรค์เเพชร,ศรีอยุธยา และไก่เขียว)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์