ประวัติศาสตรไทย

รูปภาพของ uns31555

พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นพระพุทธรูปใช้ในพิธีมงคลมีชื่อว่า    (พระคันธารราฐ)
 ภายหลังสงครามอะไรที่เกิดวีรสตรี 2 ท่าน คือ ท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทร    (ภายหลังสงครามเก้าทัพในสมัยรัชกาลที่ 1)
 ชาวพัทลุงคนที่ชักชวนให้ชาวเมืองสู้ศึกเก้าทัพคือ    (พระมหาบุญช่วย ภายหลังได้บรรดาศักดิ์เป็นพระยาช่วยทุกข์ราษฎร์)
 โรคห่าระบาด เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ต้องแก้ไขด้วยวิธี    (ทำพิธีอาพาธพินาศ โดยยิงปืนรอบพระนครตลอดรุ่ง
             อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบรมสารีริกธาตุออกแก่ มีพระสงฆ์ประพรมน้ำพระปริต)
 วัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3    (วัดราชนัดดา, วัดเทพธิดา)
 ผู้คิดประดิษฐ์แท่นพิมพ์ และหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยได้สำเร็จคือ    (ร.อ.เจมส์ โลว์ ชาวอังกฤษ)
 รัชกาลที่ 3 ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา ได้มีการประชุมนักปราชญ์จารึกตำราไว้ ณ     (ตามศาลารอบ ๆ วัดพระเชตุพน
             (วัดโพธิ์))
 วีรสตรีไทยที่สู้รบกับเจ้าอนุวงศ์ ในสมัยรัชกาลที่  3 คือ    (คุณหญิงโม ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นท้าวสุรนารี)
 ผู้สำเร็จราชการอินเดียของอังกฤษ แต่งตั้งใครเข้ามาทำไมตรีทางการค้าในสมัยรัชกาลที่ 3    (นายเฮนรี เบอร์นี)
 ผู้แทนอังกฤษมาขอแก้ไขสัญญาเบอร์นี ในสมัยปลายรัชกาลที่  3 และไม่เป็นที่ตกลงกันคือ    (เชอร์เจมส์บรุ๊ค)
 มิชชั่นนารีชาวอเมริกัน นำการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษมาใช้ในเมืองไทยคือ    (หมอบรัดเลย์)
 พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า    (พระองค์เจ้าชายทับ)
 โรงพิมพ์แห่งแรกเราตั้งขึ้นที่    (วัดบวรนิเวศน์วรวิหาร)
 รัชกาลที่ 3  อัญเชิญพระอัฏฐารส พระยืนองค์ใหญ่มาจากพิษณุโลก ได้ประดิษฐานไว้ที่วัด    (วัดสระเกศ)
 ภูเขาทองเริ่มสร้างในสมัยใด และสำเร็จในรัชกาลใด    (เริ่มสร้างรัชกาลที่ 3 แต่เสร็จในรัชกาลที่ 4)
 รัชกาลที่ทรงโปรดให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าคือ    (รัชกาลที่ 4)
 กรมไปรษณีย์โทรเลขมีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาล     (รัชกาลที่ 5)
 ผู้คิดธงช้างชาติไทย และเป็นผู้เปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงศ์    (รัชกาลที่ 2 เป็นผู้ทรงนำธงช้างมาใช้เป็นธงชาติ
             และรัชกาลที่ 6 เปลี่ยนมาเป็นไตรรงศ์)
 พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เกิดขึ้นในสมัย    (รัชกาลที่ 6)
 พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นในสมัย    (รัชกาลที่ 5)
 ธนบัตรมีขึ้นครั้งแรกในสมัย    (รัชกาลที่ 4)
 เมล์อากาศมีขึ้นในสมัย    (รัชกาลที่ 6)
 ไทยร่วมสงครามโลกครั้งที่สองในสมัย    (รัชกาลที่ 6)
 ประธานาธิบดีแจ็คสันแห่งสหรัฐอเมริกา ส่งใครมาทำไมตรีทางการค้ากับไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 และภายหลังส่งใครมา
             แก้สัญญา    (เอ็ดมันต์ โรเบิ์รต มาทำสัญญา และส่งโจเซฟ แบลเลสติเอร์ มาขอแก้สัญญา)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์