M.S. eLearning Methodology

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต เปิดรับนักศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2553 หลักสูตรปริญญาโททางด้านวิธีวิทยาการเรียนอิเล็คทรอนิคส์ หรือ M.S. eLearning Methodology. http://www.elearning.au.edu/mselm/  02-723-2944, 02-723-2915, 02-723-2960,mselm@cide.au.edu or elearning@au.edu  หลักสูตรใช้การเรียนการสอนในรูปแบบ eLearning นักศึกษาสามารถเรียนที่ไหน และเมื่อไหร่ก็ได้ นักศึกษาสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องหยุดหรือลาพักงาน เพื่อศึกษาต่อ


- สำหรับผู้ที่สนใจในการพัตนาหรือจัดตั้งการเรียนทางอิเล็คทรอนิคส์ ในหน่วยการศึกษาหรือองค์กรธุรกิจ มุ่งเน้นการนำไปใช้และการวิจัยพัต นาการเรียนทางอิเล็คทรอนิคส์ นักศึกษาไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐาน ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
- มุ่งเน้นทางด้านการใช้งาน การจัดการ การออกแบบ และการวิจัย ในด้าน การเรียนการสอนทาง อิเล็คทรอนิคส์.
- ตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ นักออกแบบการเรียนการสอนทางอิเล็ก ทรอนิคส์ นักเทคโนโลยีทางการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
- สอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบจากวิทยาลัย (สอบทางอินเทอร์เน็ต)
- สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่
http://www.cide.au.edu/ApplicationForm/Apply.php

  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดได้ที่ http://www.elearning.au.edu/mselm/
หรือติดต่อเราโดยตรงได้ที่
- หมายเลขโทรศัพท์ 02-723-2944, 02-723-2915, 02-723-2960
- หรือ e-mail: mselm@cide.au.edu or elearning@au.edu

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทาง eLearning ซึ่งทำให้นักศึกษาที่มีงานประจำ สามารถที่จะเรียนได้โดยไม่ต้องหยุด หรือลางานเพื่อศึกษาต่อ ลักษณะการเรียนการสอน ให้ประโยชน์แก่นักศึกษาดังต่อไป นี้
- นักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ การเรียนการสอนทุกอย่างผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ในโลกที่สามารถเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตได้
- นักศึกษาสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีตารางการเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทุกเมื่อ
- นักศึกษาที่มีความ สามารถทางภาษาอังกฤษไม่มากก็สามารถเรียนได้ เพราะทุกบทเรียนได้ถูกบันทึกไว้ นักศึกษาสามารถที่จะฟังบทเรียนกี่รอบ ก็ได้
- นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา ทาง e-mail หรือทางระบบการเรียนการสอน เหมือนกับนักศึกษามีอาจารย์ส่วนตัว
- นักศึกษาสามารถที่จะเลือกสถานที่สอบได้
- หลักสูตรได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศ ไทย
- ปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรที่ได้มีศักดิ์และสิทธ์เท่าเทียมกันกับนัก ศึกษาที่เรียนในระบบห้องเรียนทุกประการโดยนิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์