TGGS รับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

 
      บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรม (นานาชาติ) ปีการศึกษา 1/2553  ดังนี้
      ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ
      - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต    - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
      - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ   - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ
      - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล การจำลองและการออกแบบ
      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
      - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม    - สาขาวิชาวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์
      - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและพลังงาน
      ปริญญาเอก  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
      - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553  สอบสัมภาษณ์และประกาศผลสอบเดือนเมษายน 2553  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 อาคาร TGGS  โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2902, 2925  หรือ www.tggs.kmutnb.ac.th


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์