เตรียมพร้อมรับวิกฤติภัยแล้ง จัดสรรน้ำควบคู่ทำฝนหลวง [4 มี.ค. 53]

รูปภาพของ sss27177

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ที่ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงฯ ได้จัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ปีงบประมาณ 2553 ระยะที่ 1 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552-มีนาคม 2553 สำหรับเป็นแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติทางการ เกษตร ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อม การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้แผนการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วย แผนการจัดสรรน้ำ สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2552/2553 ในพื้นที่ 12.28 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็น ข้าวนาปรัง พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่ทำการพืชไร่ พืชผัก แผนการปฏิบัติการฝนหลวง ที่มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประจำภาค จำนวน 5 ศูนย์ 7 หน่วย ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์

ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ภาคใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำหลัก 76 จังหวัด แผนการสำรองเสบียงอาหารสัตว์ สำรองไว้ 6,544.45 ตัน ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ พันธุ์ไม้ เมล็ดข้าวพันธุ์ดี แผนการอพยพสัตว์ และการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำถาวรสำหรับสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ  รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว.

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/68399

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์