งานกระบือ โคเนื้อ ครั้งที่ 16 นำพระราชดำริ สู่เกษตรกรไทย [4 มี.ค. 53]

รูปภาพของ sss27177

นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชดำริ และสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงกระบือ โคเนื้อไว้ใช้เป็นแรงงาน มีมูลเป็นปุ๋ย และสามารถผลิตเนื้อขาย มีรายได้จุนเจือครอบครัว กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา หน่วยบัญชาการทหารบกพัฒนา ททท. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงานกระบือและโคเนื้อแห่งชาติครั้งที่ 16 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ วันนี้ (4 มี.ค.) ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2553 โดยใช้ชื่องานว่า "น้อมนำพระราชดำริ : สู่เกษตรกรไทย วัว ควายไทย สู่ความพอเพียง"

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงการจัดงานดังกล่าวว่า  เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนเห็นความสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากกระบือและโคเนื้อ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้เลี้ยงจากภาคต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ แสดงผลงานการพัฒนาอาชีพ ช่วยกันรณรงค์ ส่งเสริม ฟื้นฟูการเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนให้มีสถานที่เป็นแหล่งซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนกระบือและโคเนื้อพันธุ์ดีระหว่างผู้สนใจ ทั้งนี้ภายในงานยังจัดแสดงการดักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากมูลสัตว์ และการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ บ้านพอเพียง รวมทั้งอื่นๆอีกมากมาย.

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/68401

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์