ของเล่นพื้นบ้าน เรื่องปืนก้านกล้วย

ของเล่นภูมิปัญญาไทย


วัสดุ อุปกรณ์

ใบกล้วย และมีด

วิธีการทำปืนก้านกล้วย


1. นำใบกล้วยทั้งใบมาริดเอาใบตองออกให้หมด
2. ตัดก้านกล้วยขนาดยาวพอเหมาะประมาณ 75 ซม.
3. ใช้มีดเฉือนบริเวณสันของก้านกล้วยให้เป็นลิ้นแล้วยกขึ้น
ห่างกันประมาณ
10
ม.

จะได้เหลือโคนไว้เป็นด้ามจับ

วิธีเล่น

1. ดึงลิ้นที่เฉือน
ไว้ให้ตั้งขึ้นทุกๆ อัน

2. มือหนึ่งจับด้าม
ใช้สันมืออีกมือหนึ่งสับลงไปยังลิ้นที่ง้างไว้ขนานไปกับก้านกล้วย
จะเกิดเสียงดังต่อๆ กัน คล้ายเสียงปืน
 


ประโยชน์

 

เล่นเพื่อความสนุก

 

แบบสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต

 รายชื่อผู้สืบค้น

ด.ญ. พลอย ปลอดภัย ม.1/4 เลขที่ 29

 


ชื่อเว็บไซต์


 http://khonglenthai.blogspot.com/2010/02/blog-post_18.html  

 

เรื่อง

 

ปืนก้านกล้วย

 วัน/เดือน/ปี
ที่สืบค้น

07/มี.ค./531.ใครเป็นผู้สร้างเว็บไซต์นี้

 

 ตอบ  คุณสุชานันท์ กรณิศพิสุทธิ์

  2.เจ้าของเว็บไซต์เป็นหน่วยงานหรือ
องค์กรใดเชื่อถือได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

 

 ตอบ    เป็นเอกชน       เชื่อถือได้เพราะมีสถิติบุคคลเข้าชมมาก


3.เว็บไซต์นี้เรียกข้อมูลได้เร็ว ง่าย
และสะดวกหรือไม่เพียงใด
 

 

ตอบ ง่าย รวดเร็วทันใจ

4.เว็บไซต์นี้ต้องการนำเสนอสิ่งใดมีความเป็นกลางหรือไม่
และกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
 

 

ตอบ ของเล่นภูมิปัญญาไทย มีความเป็นกลาง   กลุ่ม
เป้าหมายเป็นบุคคลทั่วไป เช่น นัเรียน นักศึกษา


5.เนื้อหาสาระที่
นำเสนอมีความคลาดเคลื่อน ผิดพลาดบ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

ตอบ ไม่มี

6.เนื้อหาสาระที่นำเสนอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
มีความยากง่ายและเหมาะสมกับผู้เรียนระดับใด
 

 

ตอบ ของเล่นพื้นบ้านไทยคือปืนก้านกล้วย   มีความยากง่ายและเหมาะสมกับผุ้เรียนระดับ
ปานกลาง

7.เรื่องที่ต้องการสืบค้นมีข้อมูลเพียงพอหรือไม่
ต้องค้นหาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ใดอีกหรือไม่
 

 

ตอบ เพียงพอข้อมูลทุกอย่างครบ

8.ข้อมูลความรู้ในเว็บไซต์เป็นปัจจุบันทันสมัยหรือไม่และ
เมื่อศึกษาแล้วมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด

ตอบ ทันสมัย มีความเข้าใจมาก

9.จุดเด่นของเว็บไซต์นี้มีอะไรบ้าง

 

 ตอบ ของเล่นภูมิปัญญาไทยหลายอย่าง

10.การนำเสนอข้อความ สีตัวอักษร สีพื้น
เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

 

 ตอบ  เหมาะสม เพราะนำเสนอภาพได้ตรงกับเรื่องที่เสนอ   ตัวหนังสือสวย 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์