ม.เจ้าพระยา ศึกษาต่อระดับบัณฑิต

 

                มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551

                หลักสูตรที่เปิดรับ

                ระดับป.บัณฑิต

                -ประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู

                ระดับปริญญาโท

                -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

                -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                -ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

                คุณสมบัติผู้สมัคร

    1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาจากสถาบันของรัฐหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐาน

    2.ได้เกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.50 แต่ถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

    3.มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับมหาบัณฑิตจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน

    4.สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

                ระดับปริญญาเอก

                -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

                คุณสมบัติผู้สมัคร

    1.ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

    2.ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อปัญหาที่สนใจทำดุษฎีนิพนธ์พร้อมกับใบสมัคร 

    3.สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารและสอบสัมภาษณ์ 

    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                ติดต่อสอบถามที่ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์กนกทิพย์  บำรุงศรี โทร.08-692-6800  อาจารย์ณัฐวรรณ สบายใจ โทร.08-9271-3936

                (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104207  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

                ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 381 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์