งดทำนาปรังนอกเขตฯ หนุนปลูกพืช-ผักอายุสั้น [11 มี.ค.53]

รูปภาพของ sudarat

 

หากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนอกเขตชลประทานยังละเลย เสี่ยงปลูกข้าวต่อ ผลผลิตก็อาจจะได้รับความเสียหาย แนะให้ปลูกพื้นใช้น้ำน้อยอายุสั้น เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง...

นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2552/53 ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศ จำนวน 14.00 ล้านไร่ ข้าวนาปรัง 11.69 ล้านไร่ และพืชไร่-ผัก จำนวน 2.31 ล้านไร่ เป้าหมายพื้นที่ปลูก 12.28 ล้านไร่ ข้าวนาปรัง จำนวน 9.50 ล้านไร่ และพืชไร่-ผัก จำนวน 2.78 ล้านไร่ เกินเป้าหมายไปจำนวน 1.72 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังนอกเขตชลประทานเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 ล้านไร่ แต่ขณะนี้ปลูกไปแล้ว 4.25 ล้านไร่

"กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มีการเร่งรณรงค์ให้ชาวนาโดยเฉพาะพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานงดทำนาปรังรอบ 2 และส่งเสริมพืช-ผักอายุสั้นที่มีลู่ทางการตลาดที่ดีมาปลูกทดแทน ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชไร่ ผักต่างๆ ตลอดจนติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ รวมทั้งรณรงค์ให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามแผนหรือรอบเวรการจัดสรรน้ำ" นายอนันต์กล่าวและว่า

หากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนอกเขตชลประทานยังละเลยเสี่ยงปลูกข้าวต่อ ผลผลิตก็อาจจะได้รับความเสียหาย และผลกระทบที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำและความขัดแย้งเรื่องน้ำ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอให้ชาวนาที่มีพื้นที่ปลูกอยู่นอกเขตชลประทานงดทำนาปรังรอบที่ 2 หันไปปลูกพืชไร่-ผักอายุสั้นทดแทน รวมทั้งใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤติการขาดแคลนน้ำของประเทศ.

สร้างโดย: 
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภัคโชค โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/69914

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์