วันพาย

รูปภาพของ ssspoonsak

 

LEARN ABOUT PI

 

Circle DiagramPi (π) is the ratio of a circle’s circumference to its diameter. Pi is a constant number, meaning that for all circles of any size, Pi will be the same.

The diameter of a circle is the distance from edge to edge, measuring straight through the center. The circumference of a circle is the distance around.

HISTORY OF PI

By measuring circular objects, it has always turned out that a circle is a little more than 3 times its width around. In the Old Testament of the Bible (1 Kings 7:23), a circular pool is referred to as being 30 cubits around, and 10 cubits across. The mathematician Archimedes used polygons with many sides to approximate circles and determined that Pi was approximately 22/7. The symbol (Greek letter “π”) was first used in 1706 by William Jones. A ‘p’ was chosen for ‘perimeter’ of circles, and the use of π became popular after it was adopted by the Swiss mathematician Leonhard Euler in 1737. In recent years, Pi has been calculated to over one trillion digits past its decimal. Only 39 digits past the decimal are needed to accurately calculate the spherical volume of our entire universe, but because of Pi’s infinite & patternless nature, it’s a fun challenge to memorize, and to computationally calculate more and more digits.

GEOMETRY

The number pi is extremely useful when solving geometry problems involving circles. Here are some examples:

The area of a circle.

A = πr2

Where ‘r’ is the radius (distance from the center to the edge of the circle). Also, this formula is the origin of the joke “Pies aren’t square, they’re round!”

The volume of a cylinder.

V = πr2h

To find the volume of a rectangular prism, you calculate length × width × height. In that case, length × width is the area of one side (the base), which is then multiplied by the height of the prism. Similarly, to find the volume of a cylinder, you calculate the area of the base (the area of the circle), then multiply that by the height (h) of the cylinder.

ที่มาของข้อมูล http://www.piday.org/learn-about-pi/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์