ม.มหิดล รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

          มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยนานาชาติ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2551 จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
          1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่ สาขาการเงิน, การตลาด, ธุรกิจระหว่างประเทศ, ระบบสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
          2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ได้แก่ ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา, การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น,    การผลิตภาพยนตร์ และการผลิตรายการโทรทัศน์ 
          3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์ 
          4. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1124, 1327 และ 1245 E-mail:
icdad@mahidol.ac.th หรือ www.muic.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์