เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 100,000-250,000 ครั้ง

รูปภาพของ ssspoonsak

เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 100,000-250,000 ครั้ง

 • รูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นม.3
  ผู้จัดทำ ครูลำดวน โดยคำดี
  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัด ปราจีนบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3-4
  ผู้จัดทำ ครูพิสมัย ศุภพงษ์
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • คณิตศาสตร์ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับช่วงชั้นที่ 2 และ 3
  ผู้จัดทำ ครูพงษ์ศักดิ์ วุฒิสันต์
  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • การเลี้ยงปลากัด Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว
  ผู้จัดทำ ครูวัฒนา มุลกุณี
  โรงเรียน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • การจัดสวน Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผู้จัดทำ ครูอนุพูล เทศารินทร
  โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • สื่อการสอนภาษาอังกฤษ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สำหรับทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูชัยชาญ สุวรรณอำภา
  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1
  ผู้จัดทำ ครูอิศราณี   เชนะโยธิน
  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน
 • บึงโขงหลง...สิ่งมหัศจรรย์ Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป
  ผู้จัดทำ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • นิทานนานาชาติ   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว ชั้นอนุบาล ถึง ม.6
  ผู้จัดทำ นางสาวสุภานี  มณีวาศ และนางสาวศิริลักษณ์  ก้องอจลานนท์
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
  ผู้จัดทำ ครูอรอุมา  บวรศักดิ์
  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ต.นาหนัง  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน
 • คลื่นยักษ์ "สึนามิ" (Tsunami)  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป เรื่องราวที่ทุกคนต้องรู้
  ผู้จัดทำ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • ใครหนอช่างคิดได้...สำหรับนักเรียนชั้น ทุกระดับชั้น   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกสาระ
  ผู้จัดทำ นางสาวนุชนาถ ธีรศุภลักษณ์
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สำหรับทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ ครูนิรันดร์  รอตเอี่ยม
  โรงเรียนบ้านท่ากลอย จังหวัดฉะเชิงเทรา
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • บ้านม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวพัชรี ตรีบวรกุศล
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • มาฝึกลูกเสือกันเถอะ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความรู้ทั่วไป
  ผู้จัดทำ ครูอภัสรา อรูนมณี
  โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 28 กรกฎาคม 2545  ถึงปัจจุบัน 
 • พลังงานกับชีวิต  Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้น นักเรียนทั่วไป
  ผู้จัดทำ ครูสิทธิชัย  ไตรโยธี
  โรงเรียนบ้านนาจาร  วานรนิวาส  สกลนคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • ระบบร่างกายมนุษย์ Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 และ 3
  ผู้จัดทำ ครูลัมภู  สุวรรณชุมภู
  โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ระบบอวัยวะในร่างกาย   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูสมศักดิ์ บุญสนอง
  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • มลภาวะเป็นพิษ Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
  ผู้จัดทำ ครูสุรีพร จิตตซื่อ
  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • ระบบเลขฐานคอมพิวเตอร์   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4
  ผู้จัดทำ ครูสุกานดา พิมพะนิตย์
  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เกษตรไทย Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ รวบรวมมานำเสนอโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม  2006 ถึงปัจจุบัน
 • หนอนนก Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว
  ผู้จัดทำ ครูเฉลิม วัชระ
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • ทักษะกระบวนการคิด  Page View words_letter_g_hot.gif
  สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ ครูสุดารัตน์ ดวงสุดาวงศ์ 
  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จังหวัดราชบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • การแพทย์แผนไทยกับการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาววิภารัตน์ มโมัยยานนท์
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • โวหารในการเขียน  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3-4
  ผู้จัดทำ ครูแสงทอง สุขเกษม
  โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 3 มิถุนายน 2550 ถึงปัจจุบัน
 • การใช้งานโปรแกรม Browser   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 ถึงปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • ssspoonsak