เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 750,000-1,000,000 ครั้ง

รูปภาพของ ssspoonsak

เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 750,000-1,000,000 ครั้ง

 • สังคมศึกษา ส  503 Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย
  ผู้จัดทำ นางสาววิลาสินี เสรีเสถียรทรัพย์ นางสาวกาญจนา เพชรเมืองชัย และนางสาวลลิต อมรวงศ์ปีติ
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • สารรอบตัว  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ผู้จัดทำ นางสาวศิริพร โสภณ 
  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • เฮฮาภาษาไทย   Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวอุไรพร  ดัชถุยาวัตร
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 07 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • สิ่งมีชีวิต  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ผู้จัดทำ นางสาวสุรีย์พร บำรุงเอี่ยมปัญญา และนางสาววิรศา ฉินเฉลิมวงศ์
  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • วิทยาศาสตร์ ว 306 Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ผู้จัดทำ นางสาวชลลดา เหรีญอร่าม และนางสาววัลลดา เหรียญอร่าม
  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • พรรณไม้ในวรรณคดี สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  ผู้จัดทำ นางสาวนฤมล หวังอัมพา
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • มหาเวสสันดรชาดก  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวโสรดา ปิยะศุภสิทธิ์
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวปิยวรรณ อังคณาสกุลเจริญู
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • แฝดสาวหัวป่าก์ หรรษาพาชิม Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ผู้จัดทำ นางสาวนุชนภา เลิศด้วยธรรม และนางสาวอภิชา ชะโรจน์บวร
  นักเรียนชั้นม.4  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 กันยายน 2545 ถึงปัจจุบัน
 • การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการทุกสาระวิชา
  ผู้จัดทำ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 22 สิงหาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์