เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 1,00,000-1,500,000 ครั้ง

รูปภาพของ ssspoonsak

เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 1,00,000-1,500,000 ครั้ง

 • ชนิดของคำ  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่  2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
  ผู้จัดทำ ครู นีรนุช  อินกองงาม โรงเรียนวัดหนองปล้อง จ.พิจิตร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่15 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
  ผู้จัดทำ ครูอดุล  โตเขียว
  โรงเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 • สภาวะโลกร้อน  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2-3-4
  ผู้จัดทำ ครูอุษา สัตย์ซื่อ
  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
 • สถานที่ที่สำคัญของโลก Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว
  ผู้จัดทำ นางสาวลลิสา แซ่เอี้ยะ และนางสาวรจนา จรรยาฉลาด
  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • ขุนช้างขุนแผน Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  ผู้จัดทำนางสาวชมพูนุช เอี่ยมสำอางค์
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 • อาหารเพื่อสุขภาพ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผู้จัดทำ นางสาวอัญชลี หวลสิริโชติ
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • ความรู้รอบตัว Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป
  ผู้จัดทำ นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • สรุปสูตรฟิสิกส์ระดับ ม. ปลาย  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
  ผู้จัดทำนางสาวลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ และนางสาวมยุรา ปราการสมบัติ
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน
 • โรคเอดส์  Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวกัญญารัตน์  อุชัย
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • วรรณคดีรามเกียรติ์ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวชมชอบ นิศามณีพงศ์
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 254 ถึงปัจจุบัน
 • สนุกกับแบดมินตัน จัดทำโดย  คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่ Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา สำหรับทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวศนิวิภา พรเพิ่มสุข และนางสาววาสนา การะเกษ
  นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • ssspoonsak