เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 2,000,000-2,500,000 ครั้ง

รูปภาพของ ssspoonsak

เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 2,000,000-2,500,000 ครั้ง

 • โภชนาการ  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวเกศราภรณ์ มนชัยภูมิวัฒน์
  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 16 สิงหาคม 2546 ถึงปัจจุบัน
 • มาเลี้ยงปลาตู้กันเถอะ Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป
  ผู้จัดทำ นางสาวประพาฬรัตน์ ศุภสิทธิจันทร์  
  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 1 สิงหาคม 2545 ถึงปัจจุบัน
 • การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต  Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน
 • สูตรการทำอาหาร Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผู้จัดทำ นางสาวปรารถนา มาสถิตย์ชัย และนางสาวอรุณโรจน์ อังคณารุ่งรัตน์
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

 • สิ่งแวดล้อม Page Viewwords_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้น ม.5
  ผู้จัดทำ นางสาวพรวิรัตน์ ชุมไธสงค์ และนางสาวนฤมลเรืองอนันต์เวช
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2545ถึงปัจจุบัน

 • ภาษาไทยในจอ  Page View words_letter_g_hot.gif
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ ูนางสาววลัยภรณ์  เสงี่ยมจิตต์
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • ssspoonsak