จุดเด่นบ้านตอหลัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  -   การคมนาคมสะดวก               -  การตั้งบ้านเรือนของหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่มชุมชนเดียว             -   มีหน่วยงานต่างๆมาให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างหลากหลาย        -   มีผู้นำที่เข้มแข็ง เช่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำกลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ             -  คนในชุมชนมีความรัก  ความสามัคคี                -  เป็นหมู่บ้านพัฒนาระดับก้าวหน้า  (ระดับ  3 )

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 89 คน กำลังออนไลน์