คนไทย 6 ล้าน เป็นพยาธิใบไม้ตับ สาเหตุหลัก โรคมะเร็งท่อน้ำดี

รูปภาพของ wantida

  คนไทย 6 ล้าน เป็นพยาธิใบไม้ตับ สาเหตุหลัก โรคมะเร็งท่อน้ำดี

แพทย์ เผย ตัวเลขคนไทย 10%หรือราว 6 ล้านคน ติดพยาธิใบไม้ตับ ต้นเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีสูงสุดในโลก พบหมู่บ้านในขอนแก่นติดเชื้อ 78% ทั้งๆที่อยู่ห่างตัวเมืองแค่ 30 กม. ผลวิจัยชี้ พยาธิใบไม้ตับหลั่งสารให้เซลล์มะเร็งแบ่งตัวมากกว่าปรกติ วอนรัฐรณรงค์ให้ประชาชนเลิกกินปลาดิบ

          (16เม.ย.) รศ.ดร.บรรจบ ศรีภา อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงการป่วยมะเร็งท่อน้ำดีของคนไทยว่า ขณะนี้คนไทยติดอันดับเป็นมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลก และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น แต่ละปีมีผู้ป่วยทั่วโลกเสียชีวิตด้วยโรคนี้ราว 20,000 คนโดย 70% ของจำนวนนี้เป็นคนไทย โดยเฉพาะภาคอีสานมีอุบัติการณ์สูงสุด พบผู้ป่วยชาย 100 คนจากประชากร 100,000 คน และผู้ป่วยหญิง 50 คนจากประชากร 100,000 คน มากกว่าประชากรอเมริกาซึ่งป่วยเป็นโรคนี้เพียง 2 ใน 100,000 คน

          ขณะนี้คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ มข.กำลังลงพื้นที่เพื่อสำรวจผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับใน 5 อำเภอรอบบริเวณลุ่มแม่น้ำชี ซึ่งเป็นแหล่งที่มีอุบัติการณ์ความชุกของโรคสูง ได้แก่พื้นที่อ.ชนบท อ.บ้านไผ่ อ.มัญจาคีรี อ.บ้านแฮด และ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น จากการสำรวจแล้ว 10 หมู่บ้าน พบว่าแต่ละหมู่บ้านมีผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่ต่ำกว่า 30% ของประชากร บางหมู่บ้านตัวเลขสูงถึง 78% และผู้ป่วยมีทุกวัยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่

          "เด็กสุดที่เราพบคือ 4 ขวบ ซึ่งอาจเป็นได้ว่า เด็กกินปลาดิบตามผู้ใหญ่ ถึงแม้จะแค่คำสองคำก็ติดเชื้อพยาธิได้ นอกจากนี้ยังพบครึ่งหนึ่งของประชากรแมวในพื้นที่เหล่านี้ก็ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับด้วย ทำให้เป็นห่วงมากว่า ขนาดเราสำรวจไม่กี่หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ 30 กม.เท่านั้นอุบัติการณ์ยังรุนแรงขนาดนี้ แล้วพื้นที่ห่างไกลจะเป็นอย่างไร" รศ.ดร.บรรจบ กล่าว

          รศ.ดร.บรรจบ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) และแหล่งทุนวิจัยหลายแห่ง ได้ศึกษาวิจัยเพื่อค้นหากลไกการเกิดมะเร็งชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยชี้ชัดว่า การติดพยาธิใบไม้ตับทำให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง กระตุ้นการสร้างสารอนุมูลอิสระซึ่งทำลายดีเอ็นเอ (DNA) และระบบการควบคุมการดำรงชีพปกติของเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดี การติดพยาธิใบไม้ตับซ้ำบ่อยๆ จึงเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีมากขึ้น นอกจากนี้พยาธิใบไม้ตับยังทำความเสียหายให้กับเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยชีวสารในสารคัดหลั่งที่พยาธิสร้างสามารถกระตุ้นให้เซลล์แบ่งตัวได้มากกว่าปกติ

          จากผลการศึกษาวิจัยของนายสุทัศน์ สุทธิประภา นักศึกษาทุนคปก.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ซึ่งมีรศ.ดร.บรรจบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพบว่าพยาธิใบไม้ตับที่เข้าสู่ร่างกายคนจากปลาดิบหรือก้อยปลาที่คนกินเข้าไปนั้นมีตัวดูด (sucker) ที่เข้าไปกัดและดูดกัดรอบๆ ท่อน้ำดีจนเสียหายและอักเสบ นอกจากนี้พยาธิยังหลั่งสารไธโอรีดอกซินเพอร์ออกซิเดส ซึ่งกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่ผิดปรกติไปแล้วและต้องตายกลับไม่ตาย และพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งได้

          ขณะเดียวกันนางสาวเรณู ทานันท์ นักศึกษาคปก. ในการดูแลของ รศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ได้ศึกษาวิจัยจนได้ความรู้ใหม่ว่า แท้จริงแล้วเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมีพัฒนาการมาจากเซลล์ต้นกำเนิดของตับ (liver stem cell) ทำให้เข้าใจโรคมากขึ้น และได้แนวทางพัฒนาการรักษาในอนาคตว่าต้องเน้นรักษาที่ต้นตอ คือที่เซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ของมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากยาปัจจุบันรักษาได้แต่เซลล์มะเร็งที่กำลังแบ่งตัว แต่กรณีเซลล์ต้นกำเนิดของการเกิดมะเร็งนั้นไม่มีการแบ่งตัวจึงไม่ถูกรักษา

          จากการที่มะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่พัฒนาตัวช้า แต่แพร่ลุกลามและกระจายตัวเร็ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่สังเกตเห็นอาการผิดปกติจนกระทั่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย การผ่าตัดจึงไม่ได้ผลมีผู้ป่วยเพียง 10-15% เท่านั้นที่สามารถรับการผ่าตัดได้ และส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดเพื่อบรรเทาภาวะแทรกซ้อนของมะเร็ง อีก 85-90% ต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่น รวมทั้งการรับยาเคมีบำบัด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ผล

          นางสาวมุทิตา จุลกิ่ง นักศึกษาคปก. ซึ่งมีรศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จึงศึกษาสาเหตุของการที่การให้ยาเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีไม่ค่อยได้ผลและพบว่า เป็นเพราะในระหว่างการพัฒนาเป็นมะเร็ง เซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีมีการสร้างโปรตีนชนิดหนึ่ง เรียกว่า กาเลคติน-3 เป็นจำนวนมาก โปรตีนนี้มีคุณสมบัติยับยั้งการตายของเซลล์มะเร็ง และทำให้เซลล์มะเร็งดื้อต่อยาเคมีบำบัดมากขึ้น

          การค้นพบนี้จึงเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแนวใหม่โดยใช้กาเลคติน-3 เป็นโมเลกุลเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัด เพื่อให้สามารถลดปริมาณยาและลดผลข้างเคียงของยา ทำให้ผู้ป่วยสามารถทนฤทธิ์ยาและรับยาจนครบสูตรได้ และคาดว่าการใช้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาอีกหลายขั้นตอนก่อนนำมาใช้จริงในผู้ป่วย

          "งานวิจัยทั้งหมดนี้มีประโยชน์ก็จริง แต่ถึงอย่างไรก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ การป้องกันที่ต้นเหตุต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาสนใจปัญหานี้อย่างจริงจัง เพราะพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี และเสียชีวิตปีละหมื่นกว่าคนทุกปีตลอด 20 ปีที่ผ่านมายังคงมีผู้ป่วยใหม่มาเข้ารับการรักษาเฉพาะที่ร.พ.ศรีนครินทร์จ.ขอนแก่นที่เดียววันละประมาณ 1,200 รายทุกวัน แสดงว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลย รัฐควรจะกลับมารณรงค์อย่างจริงจังให้ประชาชนละ-เลิกกินปลาดิบ" รศ.ดร. บรรจบ กล่าว

          "ในส่วนคณะแพทยศาสตร์ มข.พยายามรณรงค์เรื่องนี้เท่าที่ทำได้ โดยออกตรวจพื้นที่เดือนละครั้ง ไปอธิบายและรณรงค์ให้ประชาชนเลิกกินปลาดิบ ตรวจอัลตราซาวด์หามะเร็งท่อน้ำดีเบื้องต้นให้ประชาชน และประสานกับสถานพยาบาลปฐมภูมิ (พีซียู) หรืออนามัยในพื้นที่เท่าที่ทำได้"

          นอกจากนี้ทางทีมแพทย์ยังได้ผลิตความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับออกมาในรูปของเพลง เพื่อรณรงค์ให้เด็กชั้นอนุบาลและประถมร้องได้ และมีเพลงหมอลำสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินการ ยังไม่ทราบว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงใด "คงจะเป็นการดีหากทางโรงเรียน โดยเฉพาะในภาคอีสานสามารถสอดแทรกความรู้เรื่องนี้เข้าไปในหลักสูตรหรือบทเรียน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักและเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบได้ เพราะเราคิดว่า คงจะเป็นการยากที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของผู้ใหญ่วัย 20 กว่าเป็นต้นไป ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่เยาวชน" รศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ กล่าว

ที่มา:http://www.komchadluek.net/2008/04/16/x_main_a001_198624.php?news_id=198624

สร้างโดย: 
wantida

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์