มสธ. รับนักศึกษาใหม่ป.ตรี


          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดโอกาสสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2553          โดยเปิดสอนใน 12 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาศึกษาศาสตร์  สาขาศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          กำหนดเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2553  โดยสามารถหาซื้อระเบียบการสมัครได้ ที่ศูนย์วิทยพัฒนามสธ. 10 แห่ง ใน จังหวัดลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา นครนายก จันทบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ศูนย์บริการการศึกษามสธ.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด และที่ทำการ มสธ.ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด    จ.นนทบุรี  จำหน่าย    ในราคา ชุดละ100 บาท 
          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเอง ผ่านทางไปรษณีย์ หรือผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช www.stou.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โทร. 0-2504-7788


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 176 คน กำลังออนไลน์