เรียนทางไกลอินเทอร์เน็ตหลักสูตร ABAC


          M.S. MANAGEMENT PROGRAM มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนทางออนไลน์ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการ หรือ  M.S.Management หลักสูตร 1 ปี เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553) หลักสูตรได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย   ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ได้มีศักดิ์และสิทธ์เท่าเทียมกันกับนักศึกษาที่เรียนในระบบห้องเรียนทุกประการ

          -  เรียนจบได้ภายใน 3 ภาคการศึกษา  เป็นหลักสูตร International มี 5 สาขาวิชาเลือกตามความต้องการ • SME การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม • HRMการจัดการทรัพยากรบุคคล • TM การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการประกอบการ • SMการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ • BM การจัดการภาคธุรกิจหลักสูตรใช้การเรียนการสอนในรูปแบบeLearning นักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้นักศึกษาสามารถเรียนได้โดยไม่ ต้องหยุดหรือลาพักงานเพื่อศึกษาต่อ

          คุณสมบัติผู้สมัคร-  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในทุกสาขาวิชา-สอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบจากวิทยาลัย (สอบทางอินเทอร์เน็ต)
          - สมัครฟรีทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.cide.au.edu/ApplicationForm/Apply.php
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดได้ที http://cide.auplus.au.edu หรือติดต่อเราโดยตรงได้ที่- หมายเลขโทรศัพท์  02-723-2944,02-723-2915, 02-723-2960- หรือ e-mail: msmgt@cide.au.edu หรือ elearning@au.edu
          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทาง eLearning ซึ่งทำให้นักศึกษาที่มีงานประจำสามารถที่จะเรียนได้โดยไม่ต้องหยุดหรือลางาน เพื่อศึกษาต่อลักษณะการเรียนการสอนให้ประโยชน์แก่นักศึกษาดังต่อไปนี้
           - นักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ การเรียนการสอนทุกอย่างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
           - นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ในโลกที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
           - นักศึกษาสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีตารางการเรียน
           - นักศึกษาสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทุกเมื่อ
           - นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่มากก็สามารถเรียนได้เพราะทุกบท เรียนได้ถูกบันทึกไว้
           - นักศึกษาสามารถที่จะฟังบทเรียนกี่รอบก็ได้
           - นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา ทาง e-mail
           - หรือทางระบบการเรียนการสอนเหมือนกับนักศึกษามีอาจารย์ส่วนตัว

           M.S. ICT PROGRAM มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ M.S.ICT เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553)

          - หลักสูตรได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย  
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่ได้มีศักดิ์และสิทธ์เท่าเทียมกันกับนักศึกษาที่เรียนใน ระบบห้องเรียนทุกประการ เรียนจบได้ภายใน 4 ภาคการศึกษา (1 ปี 4 เดือน)  เป็นหลักสูตร International มี 3 สาขาวิชา
           • InformationSystem (ระบบสารสนเทศ)
           • Computer Communication and Network (การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
           • Graphic and Gaming Technology (เทคโนโลยีกราฟิกและเกมส์คอมพิวเตอร์)
          หลักสูตรใช้การเรียนการสอนในรูป แบบ eLearning นักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้นักศึกษา สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องหยุดหรือลาพักงานเพื่อศึกษาต่อ

          สามารถหา ข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดได้ที่ http://www.sit.au.edu หรือติดต่อเราโดยตรงได้ที่- หมายเลขโทรศัพท์ 02-723-2912, 02-723-2944- หรือ e-mail: sit@cide.au.edu or elearning@au.edu


          คุณสมบัติผู้สมัคร
          - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา- สอบภาษาอังกฤษ  และความรู้พื้นฐานทางด้าน IT  ที่จัดสอบจากวิทยาลัย (สอบทางอินเทอร์เน็ต)
          - สมัครฟรีทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.cide.au.edu/ApplicationForm/Apply.php
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนผ่านทาง eLearning ซึ่งทำให้นักศึกษาที่มีงานประจำสามารถที่จะเรียนได้โดยไม่ต้องหยุดหรือลางาน เพื่อศึกษาต่อลักษณะการเรียนการสอนให้ประโยชน์แก่นักศึกษาดังต่อไปนี้
          - นักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ การเรียนการสอนทุกอย่างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
          - นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ในโลก ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
          - นักศึกษาสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีตารางการเรียน
          - นักศึกษาสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทุกเมื่อ
          - นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่มากก็สามารถเรียนได้เพราะทุกบท เรียนได้ถูกบันทึกไว้ นักศึกษาสามารถที่จะฟังบทเรียนกี่รอบก็ได้
          - นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา ทาง e-mail หรือทางระบบการเรียนการสอนเหมือนกับนักศึกษามีอาจารย์ส่วนตัว


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์