"ชินภัทร" โยนจุดเน้นไม่ชัดเหตุโอเน็ตต่ำ [3 เม.ย. 53]

รูปภาพของ sss27177

โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ม.6 ทุกวิชาต่ำกว่าร้อยละ 50 ส่วน ม.3 ต่ำกว่าร้อยละ 50 เกือบทุกวิชา...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงผลสรุปคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน  (โอเน็ต) ประจำปี 2552 ทั่วประเทศ โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ม.6 ทุกวิชาต่ำกว่าร้อยละ 50 ส่วน ม.3 ต่ำกว่าร้อยละ 50 เกือบทุกวิชาว่า ไม่แปลกใจกับผลคะแนนเฉลี่ยของเด็กทั้ง 3 ระดับต่ำ เพราะที่ผ่านมาเรากำหนดจุดเน้นการเรียนการสอนไม่ชัดเจน โดยเน้นทุกกลุ่มสาระวิชา ทำให้กระจายความเข้มข้น แต่นับจากปี 2553 จะเริ่มดำเนินการให้ชัดเจน เพราะนโยบายสอดรับกันแล้วทั้งของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งนี้ จะประสาน สทศ. เพื่อขอข้อมูลมาวิเคราะห์จุดอ่อนเพิ่มเติม พร้อมทั้งหารือให้ปรับข้อสอบให้สอดรับกับจุดเน้นในแต่ละช่วงชั้นที่ สพฐ.ปรับ มิเช่นนั้นจะเป็นการผลักดันให้เด็กไปกวดวิชาเพิ่ม

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาการสอนที่กำหนดจุดเน้นยังไม่ได้รับการแก้ไข อีกทั้งยังมีช่องว่างระหว่างฝ่ายจัดทำหลักสูตร ฝ่ายจัดการเรียนการสอนและฝ่ายวัดผลประเมินผล ที่ยังไปคนละทางสองทาง ทางแก้ปัญหาคือต้องจัดเวทีเพื่อหารือร่วมกัน รวมถึงผู้ออกข้อสอบยังเป็นครูโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา ที่อาจยังไม่เข้าใจสภาพความเป็นจริงของภาพรวมโรงเรียนทั่วประเทศ แต่ปีหน้าครูโรงเรียนสังกัด สพฐ.จะร่วมออกข้อสอบ คิดว่าปัญหาดังกล่าวน่าจะลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม การขอให้ สทศ.ปรับข้อสอบ ไม่ใช่เพื่อให้คะแนนโอเน็ตสูงขึ้น เพียงแต่ต้องการให้การวัดประเมินผลสอดรับกับจุดเน้นการเรียนการสอนของการ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ด้าน รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผลดังกล่าวสะท้อนวิกฤติคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น แต่เรื่องดังกล่าวจะเริ่มในปีการศึกษา 2553 ขณะที่ สทศ.นำเรื่องคิดวิเคราะห์มาใช้ในปี 2552 สทศ.เดินมาถูกเพียงแต่ยังเร็วเกินไป ที่สำคัญแม้ข้อสอบโอเน็ตของ สทศ.จะออกตามหลักสูตรแต่ก็ยาก ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ออกข้อสอบคือครูโรงเรียนสาธิตด้วย.

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/74554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์