"จุรินทร์" ตั้งเป้า 6 ปีแก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลนสำเร็จ [3 เม.ย. 53]

รูปภาพของ sss27177

ภาพรวมของแพทย์ที่ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยในปี 2552 มีจำนวน 30,681 คน หากเทียบกับจำนวนแพทย์ที่ควรมีในประเทศไทยคือ 1 ต่อ 1,500 ต้องมีแพทย์ทั้งหมด 42,265 คน ยังขาดอีก 11,984 คน...

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข กล่าวภายหลังให้โอวาทแพทย์ และทันตแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ประจำปี 2553 จำนวน 1,749 คน เป็นแพทย์ 1,322 คน ทันตแพทย์ 427 คน ที่สีดารีสอร์ท จ.นครนายกว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนแพทย์ และทันตแพทย์ ภาพรวมของแพทย์ที่ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยในปี 2552 มีจำนวน 30,681 คน หากเทียบกับจำนวนแพทย์ที่ควรมีในประเทศไทยคือ 1 ต่อ 1,500 ต้องมีแพทย์ทั้งหมด 42,265 คน ยังขาดอีก 11,984 คน ส่วนทันตแพทย์มี 9,337 คน หากเทียบกับจำนวน ที่ควรมีคือ 1 ต่อ 3,959 จึงควรมี 17,999 คน ขาดอีก 8,662 คน เมื่อแยกเป็นรายภาค พบว่าอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรทุกภาคมีความขาดแคลนทั้งหมดยกเว้นในกรุงเทพฯ โดยภาคที่ขาดแคลนมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แพทย์ 1 ต่อ 5,308 ทันตแพทย์ 1 ต่อ 22,020 รองลงมาคือภาคเหนือแพทย์ 1 ต่อ 3,279 ทันตแพทย์ 1 ต่อ 14,852 คน ภาคใต้แพทย์ 1 ต่อ 3,354 ทันตแพทย์ 1 ต่อ 15,918 คน และภาคกลาง แพทย์ 1 ต่อ 2,683 คน ทันตแพทย์ 1 ต่อ 13,131 คน ส่วนกรุงเทพฯ แพทย์ 1 ต่อ 850 ทันตแพทย์ 1 ต่อ 4,869 คน  

รมว.สธ.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้เตรียมการเพื่อผลิตแพทย์และทันตแพทย์เพิ่มให้ทันต่อความต้องการ โดยปัจจุบันรับนักศึกษาแพทย์ได้ปีละ 2,300 คน ตั้งเป้าอีก 6 ปี คือ พ.ศ.2559 แพทย์จะเพียงพอสำหรับประชากร ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1,500 ส่วนทันตแพทย์จะเพียงพอภายใน 10 ปี คือ พ.ศ.2563 ส่วนปัญหาที่ต้องแก้ไขต่อไปคือเรื่องการกระจุกตัวของแพทย์ในกรุงเทพฯ.

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/74552

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 82 คน กำลังออนไลน์