"สุเทพ" วอนคนไทยอนุรักษ์มรดกชาติ [3 เม.ย. 53]

รูปภาพของ sss27177

อยากให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของการอนุรักษ์และ รักษาคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นและของชาติ ไม่ให้วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิพล จนทำให้วัฒนธรรมไทยเบี่ยงเบนไปในทิศทางเสื่อม...

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่กรมประชาสัมพันธ์ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง กล่าวเปิดงาน 2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า อยากให้คนไทยทุกคนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่ามรดกของชาติ และร่วมกันส่งเสริมมรดกของชาติให้มากขึ้น ทั้งโบราณสถาน ศิลปวัตถุ หัตถกรรม นาฏศิลป์ วรรณกรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และวิศิษฏศิลปิน ทรงคุณูปการต่องานศิลปวิทยาการ และทรงเป็นเมธีทางด้านวัฒนธรรม จึงอยากให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของการอนุรักษ์ และรักษาคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นและของชาติ ไม่ให้วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิพล จนทำให้วัฒนธรรมไทยเบี่ยงเบนไปในทิศทางเสื่อม ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้มากขึ้น.

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/74551

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์