โครงการ จุฬาฯชนบท

จุฬาฯ ประกาศเปิดรับตรงแล้ว 1,970 คน
 
 ใน 17 คณะ ได้แก่คณะแพทยศาสตร์-ทันตแพทยศาสตร์- เภสัชศาสตร์-สหเวชศาสตร์-สัตวแพทยศาสตร์-วิทยาศาสตร์การกีฬา-วิทยาศาสตร์ -วิศวกรรมศาสตร์ – สถาปัตยกรรมศาสตร์-ครุศาสตร์ –นิติศาสตร์-นิเทศศาสตร์ –พาณิชยศาสตร์และการบัญชี-รัฐศาสตร์ -เศรษฐศาสตร์ – ศิลปกรรมศาสตร์ และ อักษรศาสตร์

รายงานข่าวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผย “ศูนย์ข่าวการศึกษา Eduzones” เกี่ยวกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550 ว่า มหาวิทยาลัยจะรับนิสิตรวมทิ้งสิ้น 6,304 คน แบ่งเป็นการรับผ่านระบบแอดมิชชั่นกลาง จำนวน 4,334 คน คิดเป็น 68% และรับตรง 1,970 คน คิดเป็น 32% ทั้งนี้ ได้แบ่งเป็นการรับตรงในโครงการพิเศษ ได้แก่ โครงการจุฬาฯชนบท โครงการศิลปะดีเด่น จำนวน 1,175 คน คิดเป็น 19% และ หลักสูตรนานาชาติ รับ 795 คน คิดเป็น 13% โดยการรับตรงในโครงการพิเศษ เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.ทางเว็บไซด์ www.atc.chula.ac.th เท่านั้น ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ รับ 95 คน ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รับ 20 คน โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนแพทย์ รับ 35 คน โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข รับ 35 คน โครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีววิทยา) 5 คน โดยผู้สมัครต้องสมัครสอบกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)ด้วย เพราะจะต้องมีคะแนนสอบวิชาเฉพาะของกสพท.ประกอบการพิจารณาด้วย นอกจากนี้ ยังมีคณะทันตแพทยศาสตร์ รับ 90 คน คณะเภสัชศาสตร์ รับ 62 คน สหเวชศาสตร์ 24 คน สัตวแพทยศาสตร์ 10 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา 60 คน วิทยาศาสตร์ 330 คน นานาชาติ 45 คน วิศวกรรมศาสตร์ 94 คน นานาชาติ 350 คน สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 คน นานาชาติ 60 คน ครุศาสตร์ 55 คน นิติศาสตร์ 6 คน นิเทศศาสตร์ 6 คน นานาชาติ 100 คน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 12 คน นานาชาติ120 คน รัฐศาสตร์ 12 คน เศรษฐศาสตร์ 12 คน นานาชาติ 120 คน ศิลปกรรมศาสตร์ 76 คน และ อักษรศาสตร์ 21 คน
 

สร้างโดย: 
นายนัทธพงศ์ ทะอินทร์
แหล่งที่มา: 
http://www.eduzones.com/newsview.aspx?zone_id=1&type=2&id=30833&page=3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์