พสกนิกร ตราตรึง แทบเบื้องพระยุคลบาทในหลวง [6 เม.ย. 53]

รูปภาพของ sss27177

ผู้เฝ้ารับเสด็จฯ ถิ่นทุรกันดาร และสื่อมวลชนร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี...

ด้วยสายพระเนตรอัน ยาวไกล และความห่วงใยราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 ราชวงศ์จักรี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา ทรงเสด็จฯ เยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่ทรงย่อท้อต่อความยากลำบาก

จากการที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ ของ ราษฎร ทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง จึงทำให้ผู้ที่ติดตามและเฝ้ารับเสด็จฯ ทั้งข้าราชการ และพสกนิกร รวมทั้งสื่อมวลชน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลื้มปิติ ในพระปรีชาสามารถ
นายปฐม ศิริสมบูรณ์ ข้าราชการ บำนาญ อายุ 85 ปี เล่าว่า เมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมา ขณะทำหน้าที่ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง มุกดาหาร จ.นครพนม  ทางจังหวัดนครพนมได้แจ้งมาว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ ลงพื้นที่ กิ่งอำเภอดอนตาล (ปัจจุบัน เป็นอำเภอแล้ว) จ.นครพนม เยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการหลายคนกล่าวว่า ถ้าในหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตรัสกับพวกเรา พวกเราพูดธรรมดาก็ได้ ไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์ เพราะพูดไม่เป็น แต่โดยส่วนตัวทราบว่าระเบียบทางราชการ ชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการจะต้องใช้ราชาศัพท์ ก็กังวลว่าจะทำอย่างไร เพราะไม่ถนัดใช้คำราชาศัพท์ ทุกคนได้ไปตั้งแถวรับเสด็จฯ พระองค์ทรงพระราชทานสิ่งของให้ตำรวจตระเวนชายแดน

ข้าราชการบำนาญ เล่าต่อว่า ระหว่างเสด็จฯ กลับ ไม่ได้ทรงตรัสกับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ แต่เมื่อเสด็จถึงตัวเขา พระองค์ทรงหยุดแล้ว ทรงตรัสถามว่ารับราชการอยู่ที่ไหน ได้กราบบังคมทูลไปว่าเป็นผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง พระองค์ท่านทรงตรัสถามต่อว่า ในนิคมฯ ราษฎรเป็นยังไงบ้าง อยู่สบายดีหรือไม่ จึงกราบบังคมทูลว่า สบายดีพระเจ้าค่ะ แต่ทางจังหวัดได้อพยพผู้ก่อการร้ายในนิคมประมาณร้อยครอบครัว เมื่อท่านได้ยินเช่นนั้น ก็ตรัสถามต่อว่า เลี้ยงดูพวกเขาอย่างไรบ้าง ได้กราบบังคมทูลว่าจัดที่ดิน และปลูกบ้านให้อยู่ พระองค์ได้รับสั่งว่าให้ต้อนรับพวกเขาให้ดี

นายปฐม เล่าอีกว่า ต่อมาได้ถูกย้ายไปอยู่ที่นิคมนราธิวาส อ.สุคิรินทร์ จ.นราธิวาส ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.นราธิวาส ก็ได้รับเสด็จฯ ในหลวงอีก ทำให้เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะความยากลำบาก ในการเสด็จฯ ทุกครั้ง เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่ง ชาวบ้านบอกว่าตรงทางแยกที่พระองค์จะเสด็จฯ ผ่าน มีผู้ก่อการร้าย จึงรีบไปบอกทหาร และตำรวจให้จัดกำลัง แต่เวลากระชั้นชิดเกินไป เมื่อพระองค์ท่านเสด็จฯ มา ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจห่วงใยประชาชน ไม่ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง

ผู้ ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.นราธิวาส เล่าด้วยว่า ตั้งแต่เสด็จฯ ไปถึงหมู่บ้าน ไม่ทราบว่าพระองค์เสวยพระกระยาหารเมื่อไร และช่วงเวลากลางคืน พระองค์ท่านทรงกางแผนที่ขึ้นมา แต่แสงไฟสว่างไม่เพียงพอ ขณะเดียวกัน ตนยกไฟฉายขึ้นมา พระองค์ท่านทรงประทับยืนใกล้ๆ แล้วทรงชี้ให้ดูในแผนที่ และทรงตรัสว่า ช่วยไปบอกกรมชลประทานให้สร้างทำนบกั้นน้ำตรงนี้
“ผมถือว่า ที่ในหลวงเสด็จฯ ทรงยืนประทับข้างตัวผมเป็นสิริมงคลแก่เรา พอมาราชการที่กรุงเทพฯก็มานิมนต์พระที่วัดบวรฯ เพื่อมาทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป เนื่องในโอกาสรับสิริมงคลให้กับตนเอง” นายปฐม กล่าว     

ท่านต่อ มา คือ รศ.ดร.อดิศร กระแสชัย อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ช่วงที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2516 คณะเกษตรส่งบุคลากรขึ้นไปอยู่บนดอย 6 คน โดยตนเป็นหนึ่งใน 6 นั้นด้วย เมื่อปี 2518 ณ ดอยขุนช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่ หัวหน้าดอยมอบหมายให้เป็นคนดูแลผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผัก และอยู่ที่ศูนย์ฝึกชาวเขาในระยะเริ่มต้น พระองค์ทรงเสด็จฯทอดพระเนตรแปลงทดลองด้านการเกษตรว่ามีพืชชนิดใดบ้างที่ปลูก ได้บนดอย เพื่อให้ชาวเขาปลูก

อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มก. เผยความประทับใจว่า คือ พระองค์ทรงเสด็จฯนอกเหนือจากเส้นทางที่เตรียมไว้จุดที่พระองค์ท่านทอดพระ เนตร คือ แหล่งน้ำที่ขุดไว้ สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนถึงพระปรีชาสามารถที่ทรงรู้ว่าจุดที่จะเสด็จฯ ไปมีแหล่งน้ำ

“ในหลวงทรงตรัสว่าขอไปตรงนี้ และทรงพระราชดำเนินไปยังบ่อน้ำเล็กๆ ที่ขุดไว้” รศ.ดร.อดิศร กล่าว
อีกท่านหนึ่งคือ นางพัชรินทร์ เศวตสุทธิพันธ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวราชสำนัก ช่อง 9 อสมท. กล่าวอย่างปลาบปลื้มว่า ทุกครั้งที่ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบพระราชกรณียกิจ จะมีเรื่องประทับใจกลับมาเสมอ เช่น เมื่อครั้งตามเสด็จฯ ทรงงานในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ท่านจะทรงวางแผนล่วงหน้า ทรงเตรียมข้อมูลก่อนออกเดินทาง ระหว่างทางหากพบแหล่งน้ำก็จะรับสั่งให้หยุด เพื่อทอดพระเนตร และทรงหาสาเหตุว่าทำไมแห่งนี้ถึงมีแหล่งน้ำ แต่อีกแห่งไม่มี ทรงตรัสถามหานักข่าวที่ตามเสด็จฯ ด้วย เพราะไม่มีใครตามมาเลย เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะนักข่าวตามเสด็จฯ ในเส้นทางที่กำหนดไว้ในแผนที่

นอกจาก นี้ ยังตรัสถามนักข่าวด้วยว่า ทำไมได้ข่าวแล้วถึงรีบกลับ ทุกคนกราบบังคมทูลว่าต้องรีบส่งข่าว เพื่อให้ทันออกอากาศวันต่อวัน พระองค์ท่านจึงมีพระกระแสรับสั่งกับนักข่าวว่า ต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องรีบออกข่าว แต่ต้องการให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน
“ต่อไปนี้ ข่าวไม่จำเป็นต้องรีบออก แต่ทำข่าวต้องได้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดผลดี ฉันมาช่วย เพราะฉันรู้ถึงความทุกข์ร้อนของราษฎร”

นอกจากนี้ ช่างภาพคนหนึ่งที่ตามเสด็จฯ ไม่ทันระวังตัว เพราะมัวแต่ถ่ายภาพ หากก้าวไปข้างหน้าจะพลัดตกเขื่อน แต่พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็น ทรงยกกล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์ขึ้นมาแล้วหันไปที่ช่างภาพคนนั้น โดยธรรมเนียมการทำข่าว หากในหลวงทรงยกกล้องขึ้น ทุกคนจะต้องโค้งคำนับ เวลานั้นจึงทำให้ช่างภาพรู้ว่า ทางนั้นอันตราย หากพระองค์ท่าน ทรงตะโกนเตือน เกรงว่าจะทำให้ช่างภาพตกใจ และอาจพลัดตกลงไปได้
น.ส.กนกรัตน์ โกวิชัย ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ เสริมว่า ช่วงที่ฝึกงานเมื่อปี 2549 มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่โรงพยาบาลศิริราช มีพสกนิกรเฝ้ารอรับเสด็จฯ จำนวนมาก ทุกคนต่างร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน เป็นเสียงเดียวกัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ทั้งที่ ไม่ได้นัดกันไว้ก่อน ทำให้บรรยากาศใต้อาคารกึกก้องไปด้วยเสียงที่ถูกเปล่งออกมาด้วยความจงรัก ภักดี และเปี่ยมล้นไปด้วยพระบารมี และพระเมตตาของพระองค์ท่านอย่างหาที่เปรียบมิได้.

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/75089

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 91 คน กำลังออนไลน์