นักวิชาการเซ็งปฏิรูปศึกษาแค่งานประจำ [6 เม.ย. 53]

รูปภาพของ sss27177

แนะหา "คานงัด" เปลี่ยนแปลงสังคมไทย ระวัง "กับดัก" โครงสร้าง  ความจริงการปฏิรูปการศึกษาไม่ควรมีรอบแรกหรือรอบสอง เพราะเป็นเรื่องระยะยาวที่ต้องดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้ง ...

จาก การเสวนาทางวิชาการเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษา : 10 ปีแห่งอดีตและ 10 ปีแห่งอนาคต" ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช อดีตผู้บังคับการ ร.ร.วชิราวุธวิทยาลัย กล่าวปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งว่า ความจริงการปฏิรูปการศึกษาไม่ควรมีรอบแรกหรือรอบสอง เพราะเป็นเรื่องระยะยาวที่ต้องดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้ง อย่างไรก็ตามควรนำสิ่งที่ดำเนินการในรอบแรกมาเป็นบทเรียน ซึ่งสิ่งที่ได้คือ ความตื่นตัวของสังคม ซึ่งทำให้การปฏิรูปการศึกษากลายเป็นวาระสำคัญ มีการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังห่างไกลจากคุณภาพ ดังนั้น การปฏิรูปรอบสองจะต้องหาจุดเน้นที่เป็นคานงัด ที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งตนคิดว่าควรเน้นการให้ความสำคัญกับครู ส่วนเรื่องการบริหารการศึกษานั้น อยากฝากว่า ต้องระวังว่าอย่าตกไปในกับดักเรื่องการปรับโครงสร้างอีก หากจะทำจริงก็ควรทำเรื่องเดียวเท่านั้นคือ การถ่ายโอนการศึกษาให้ท้องถิ่นรับผิดชอบ

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษารอบแรกไม่สามารถทำให้การศึกษาเป็นพลังที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศชาติ เป็นเพียงงานประจำของข้าราชการเท่านั้น การวางเป้าหมายการศึกษาไม่ชัดเจน ทำให้โรงเรียนสอนเด็กอย่างไร้ทิศทาง สำหรับเรื่องการปฏิรูปครู โดยเฉพาะดึงคนเก่งมาเป็นครู เกิดปัญหาคือครูไม่รู้ว่าตนเองต้องทำอะไรบ้าง แนวทางการปฏิรูปครูทำเพียงการอบรมครูด้านเนื้อหาสาระ แต่ไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิด วิธีการสอน โดยทุ่มเทงบประมาณลงไปเพื่อให้คะแนนโอเน็ตสูงขึ้น เป็นลักษณะงบประมาณแลกเป้า ซึ่งอีกไม่นานครูก็จะติวเด็กเพื่อให้สอบโอเน็ตให้ได้คะแนนดีตามเป้าที่ กระทรวงวางไว้ ทั้งควรยกเลิกระบบ วิทยฐานะ เพราะเป็นระบบที่ดึงครูออกจากห้องเรียน

รองอธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต่อว่า ส่วนอุดมศึกษาต้องพลิกโฉม ขณะที่ระบบแอดมิชชั่นก็ต้องปรับปรุง เพราะเป็นระบบที่เลือกคนให้มหาวิทยาลัย แต่ไม่ตรงกับความต้องการ ทำให้มหาวิทยาลัยหนีไปรับตรง ซึ่งอาจนำระบบเอ็นทรานซ์มาปรับอาจจะดีกว่าระบบที่ใช้อยู่.

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/75120

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 88 คน กำลังออนไลน์