ยูเนสโก ประกวดภาพถ่ายความเสมอภาคระหว่างหญิงชายทางการศึกษา

 

กรุงเทพฯ, 8 เมษายน 2553 – องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับโครงการเพื่อการศึกษาของเด็กหญิงของสหประชาชาติ (UNGEI) เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (EAP) และเอเชียใต้ (SEA) จัดประกวดภาพถ่าย ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายทางการศึกษา: ย้อนหลังแล้วมองหน้าอีก 5 ปีจนกว่าจะพ.ศ. 2558” (Promoting Gender Equality in Education – Five years to go until 2015: What have we accomplished?)

เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านการศึกษา (World Education Forum) จาก 164 ประเทศทั่วโลก ที่กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล ร่วมตกลงเพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลของตนปฏิบัติตามเป้าหมายประการที่ 5 ของปฏิบัติการดาการ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (Dakar Framework for Action) ที่มีใจความว่า “ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศชายหญิงในการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยเน้นการเข้าถึงของการศึกษาของเด็กหญิง และการทำให้เกิดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ”

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ โดยสามารถส่งผลงานได้มากกว่าหนึ่งชิ้น และควรเป็นผลงานภาพถ่ายในประเทศที่เจ้าของผลงานเป็นพลเมืองอยู่

ภาพที่ชนะการประกวด 13 ภาพจะถูกนำไปจัดทำปฏิทินความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในการศึกษา ปี พ.ศ. 2554 (Gender in Education Calendar 2011) ซึ่งจะมีการแจกเผยแพร่ในประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งจะจัดเก็บผลงานที่ชนะการประกวดไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรที่ร่วมจัด ทั้งนี้เจ้าของภาพที่ชนะการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรจากองค์การยูเนสโก

ในการจัดการประกวดภาพถ่ายปีที่แล้ว มีภาพส่งเข้าร่วมประกวดมากกว่า 600 ภาพจาก 17 ประเทศทั่วภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ส่งผลงานได้ที่
องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ
แผนก APPEAL
อาคารร้อยปีหม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล
920 ถนน สุขุมวิท พระโขนง
กรุงเทพฯ 10110
อีเมลล์: gender.bgk@unesco.org


สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.unesco.org/bangkok

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์