ม.สยาม เปิดรับป.โท-ป.เอก ทุกหลักสูตร

            มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 
            หลักสูตรที่เปิดรับ
            ระดับปริญญาโท
            1.หลักสูตรภาษาไทย
            -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  สาขาวิชาการบัญชี  วิชาการการตลาด  สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
            -นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  สาขาวิชาการโฆษณา  สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร
            -วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
            -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
            -ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
            -วิทยาศาสตมหาบัณฑิต (วท.ม.)  สาขวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            2.หลักสูตรนานาชาติ
            -Master of Business Administration (M.B.A.)

            คุณสมบัติผู้สมัคร
            -ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
            ระดับปริญญาเอก
            1.หลักสูตรภาษาไทย
            -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาการจัดการ
            2.หลักสูตรนานาชาติ
            -Doctor of Philosophyin Information Technology in Business
            -สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ
            เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายน-ตุลาคม 2551
            สอบถามข้อมูลได้ที่ มหาวิทยาลัยสยาม 235 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ โทรศัพท์ 0-2457-0068, 0-2868-6000 
            (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104678 แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

            ข้อมูล : คอลัมน์ หาที่เรียนต่อนิตยสารเรียนรอบโลก ฉ.002(391) www.elearneasy.com


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์