การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ stncharuwan

การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นจะมีการทำงานของส่วนต่างๆที่สัมพันธ์กัน โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ Input Process และ Output 

ขั้นตอนที่ 1 รับข้อมูลเข้า (Input)

        การนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆแล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป

ขั้นตอนที่ 2 ประมวลผลข้อมูล (Process)

        เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะดำเนินการกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ การประมวลผลอาจมีได้หลายอย่าง เช่น นำข้อมูลมาหาผลรวม นำข้อมูลมาจัดกลุ่ม เป็นต้น

ขั้นที่ 3 แสดงผลลัพธ์ (Output)

         เป็นการนำผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปจะแสดงผ่านทางจอภาพ หรือจะพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ก็ได้

กลับหน้าหลัก/HOME

สร้างโดย: 
นางจารุวรรณ คงเก่ง โรงเรียนสตรีนนทบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิด