ดิน

ดิน

ชั้นดินที่อยู่ใต้รากของพืช

ดิน คือ วัตถุธรรมชาติที่เกิดจากการแปรสภาพทางกายภาพและทางเคมีของหิน และแร่ธาตุต่าง ๆ รวมตัวกับ ที่สลายตัวจากซากพืชและซากสัตว์

 ประเภทของดิน

ดินแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • ดินเหนียว เป็นดินที่จับตัวกันแน่น น้ำและอากาศซึมผ่านได้ยาก อุ้มน้ำได้ดี นิยมใช้ทำภาชนะและเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ
  • ดินร่วน เป็นดินที่มีความละเอียดปานกลาง พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน
  • ดินทราย เป็นดินที่มีความละเอียดน้อยมาก อุ้มน้ำได้น้อย

 ดินทางด้านการเกษตร

ดิน ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก จะประกอบด้วย

  • แร่ธาตุประมาณ ร้อยละ 45
  • อินทรียวัตถุ ประมาณ ร้อยละ 5
  • น้ำประมาณ ร้อยละ 25
  • อากาศประมาณ ร้อยละ 25

 ดินทางด้านวิศวกรรม

ดิน เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานในงานวิศวกรรมโยธา ใช้เป็นวัสดุถมในงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่นงานถมยกระดับบริเวณอาคาร ถนน เขื่อน และใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับทำอิฐ ในบางกรณีอาจเพิ่มวัสดุอื่น เช่นปูนขาว เพื่อช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดินให้มีคุณสมบัติในการรับกำลังได้มากขึ้นเพื่อผลทางด้านวิศวกรรม

 ดินทางด้านศิลปะ

ดิน เป็นวัสดุทำเครื่องปั้นดินเผา

 วิชาที่เกี่ยวกับดิน

  •  (soil science)
  •  (soil mechanics)
สร้างโดย: 
เด็กหญิง ธยานี ขมิ้นผง ม.1/8 เลขที่ 7

หนูมาส่งงานแล้วค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์