มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับป.ตรีโควตานักกีฬา

            สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำลังเปิดรับสมัครนักกีฬา เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 10 คน ประจำปีการศึกษา 2553 ระบบโควตาพิเศษสำหรับนักกีฬา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
           1. กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
           2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50
           3. มีความถนัดหรือสนใจในด้านกีฬา
           4. มีความสามารถในการเรียนด้วยภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
           ผู้ที่เป็นนักกีฬามีผลงานเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาระดับประเทศจะได้รับสิทธิในโควตารับเข้าจากสำนักวิชา
           หลักฐานการสมัคร
            1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
            2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
            4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
            5. ใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
ใบสมัคร
           ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือ Download ใบสมัครทาง http://www.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


           การยื่นใบสมัคร
           ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553  เรียน     คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100(ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษสำหรับนักกีฬา)
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6822-3 หรือ สอบถามที่ ส่วนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-6103-5


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์