ABAC รับเรียนป.โทการจัดการ

            มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนทางออนไลน์ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการ หรือ M.S.Management  PROGRAM หลักสูตร 1 ปี เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553) หลักสูตรได้รับการ รับรองอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย   ปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรที่ได้มีศักดิ์และสิทธ์เท่าเทียมกันกับนักศึกษาที่เรียนในระบบ ห้องเรียนทุกประการ
             -  เรียนจบได้ภายใน 3 ภาคการศึกษา  เป็นหลักสูตร International มี 5 สาขาวิชาเลือกตามความต้องการ • SME การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม • HRMการจัดการทรัพยากรบุคคล • TM การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการประกอบการ • SMการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
 • BM การจัดการภาคธุรกิจหลักสูตรใช้การเรียนการสอนในรูปแบบeLearning นักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้นักศึกษาสามารถเรียนได้โดยไม่ ต้องหยุดหรือลาพักงานเพื่อศึกษาต่อคุณสมบัติผู้สมัคร-  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในทุกสาขาวิชา-สอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบจากวิทยาลัย (สอบทางอินเทอร์เน็ต)
             - สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.cide.au.edu/ApplicationForm/Apply.php
            สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://cide.auplus.au.edu หรือโทรศัพท์  0-2723-2944,0-2723-2915, 0-2723-2960- หรือ e-mail: msmgt@cide.au.edu หรือ elearning@au.edu


            มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตกำลังเปิด รับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ M.S. ICT PROGRAM เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553)
            - หลักสูตรได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย  
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่ได้มีศักดิ์และสิทธ์เท่าเทียมกันกับนักศึกษาที่เรียนใน ระบบห้องเรียนทุกประการ เรียนจบได้ภายใน 4 ภาคการศึกษา (1 ปี 4 เดือน)  เป็นหลักสูตร International มี 3 สาขาวิชา
             • InformationSystem (ระบบสารสนเทศ)
             • Computer Communication and Network (การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
             • Graphic and Gaming Technology (เทคโนโลยีกราฟิกและเกมส์คอมพิวเตอร์)
            หลักสูตรใช้การเรียนการสอนในรูป แบบ eLearningนักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้นักศึกษา สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องหยุดหรือลาพักงานเพื่อศึกษาต่อ
            คุณสมบัติผู้สมัคร
            1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา- สอบภาษาอังกฤษ  และความรู้พื้นฐานทางด้าน IT  ที่จัดสอบจากวิทยาลัย (สอบทางอินเทอร์เน็ต)
             2.สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.cide.au.edu/ApplicationForm/Apply.php

            หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนผ่านทาง eLearning ซึ่งทำให้นักศึกษาที่มีงานประจำสามารถที่จะเรียนได้โดยไม่ต้องหยุดหรือลางาน เพื่อศึกษาต่อลักษณะการเรียนการสอนให้ประโยชน์แก่นักศึกษาดังต่อไปนี้
             - นักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ การเรียนการสอนทุกอย่างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
             - นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ในโลก ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
             - นักศึกษาสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีตารางการเรียน
            - นักศึกษาสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทุกเมื่อ
             - นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่มากก็สามารถเรียนได้เพราะทุกบท เรียนได้ถูกบันทึกไว้ นักศึกษาสามารถที่จะฟังบทเรียนกี่รอบก็ได้
             - นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา ทาง e-mail หรือทางระบบการเรียนการสอนเหมือนกับนักศึกษามีอาจารย์ส่วนตัว
            ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sit.au.edu หรือโทรศัพท์ 0-2723-2912,
0-2723-2944- หรือ e-mail: sit@cide.au.edu or elearning@au.edu


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์