ประวัติศาสตร์สากล

รูปภาพของ mwksaipin

ประวัติศาสตร์สากล

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

http://saipimm.wordpress.com/

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์


 

  แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การสร้างสรรค์อารยธรรม

การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การสร้างสรรค์อารยธรรม


 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลาง ถึง คริสต์ศตวรรษที่ 20

 การเรียนรู หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลาง ถึง คริสต์ศตวรรษที่ 20


 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20

การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20


 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เหตุการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เหตุการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

แหล่งที่มา  สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
บรรณานุกรม

ทำไมโหลดยากจังคะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 3 คน และ ผู้เยี่ยมชม 565 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13930
  • sss29712
  • sss29860