กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำโครงการพัฒนาการบริหารสินเชื่อ [12 เม.ย. 53]

รูปภาพของ sss27177

เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพ ศักยภาพ รวมถึงปัญหาที่แท้จริงของลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ของสถาบันเกษตรกร..

นาย ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกับสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)ศึกษาวิจัย สภาวะแวดล้อมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพ ศักยภาพ รวมถึงปัญหาที่แท้จริงของลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ของสถาบันเกษตรกร พบว่า ผลการดำเนินงานในการบริหารจัด การธุรกิจส่วนใหญ่ มีปัญหาในการติดตามเร่งรัดหนี้สินที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาลูกหนี้ผิดนัดชำระและติดค้างนานกว่า 50% ก่อให้เกิดปัญหาความเสี่ยงด้านเงินทุนของสถาบันเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกองทุนพัฒนาสหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 3,700 ล้านบาท มีหนี้เสียเพียง 2%

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ได้จัดทำโครงการพัฒนาการบริหารสินเชื่อและแนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้ที่ผิดนัด ชำระหนี้ ซึ่งได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานและจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายปี 53 แล้ว โดยเงินทุนของสถาบันเกษตรกรนั้นมาจากแหล่งภายใน และจากแหล่งภายนอก เนื่องจากเงินทุนดำเนินงานส่วนใหญ่ ลงทุนในรูปของลูกหนี้เงินกู้และลูกหนี้อื่นๆ จึงมีความเสี่ยงในการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาธุรกิจสินเชื่อเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับสถาบันเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่มีการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับและมีการกำหนดโครงสร้างงานด้านสินเชื่ออย่างชัดเจน และเพื่อให้กองทุนมีความมั่นคงต่อไป

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/76416

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์