วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

รูปภาพของ saripah999

    ได้รับการแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการเมื่อวันที่ 1  พ.ย.2551  ได้ยื่นหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(จชต.)

1. ทำงานครบ 1 ปีนับจากวันได้รับแต่งตั้ง

2. สอน 18 ช.ม./สัปดาห์

3. เงินเดือนไม่กำหนด

4. อายุราชการไม่กำหนด

5. ยื่นแบบเสนอขอก่อน เมื่อผ่านด้านที่ 1และ2 จึงยื่น วฐ.2/1 (10 หน้า)+ งานวิจัยในชั้นเรียน

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์