ประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่น

                สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสปอตวิทยุภาษาถิ่นและสปอตวิทยุสำหรับเด็ก ความยาว 30 วินาที แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.สปอตวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาค สำหรับประชาชนทั่วไป หัวข้อ “ใช้โทรคมนาคมอย่างไร..ไม่เสียสิทธิ” 2. สปอตวิทยุภาษาถิ่น 4 ภาค สำหรับเด็ก หัวข้อ “โทร..อย่างรู้เท่าทัน” รางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทรับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รวม 16 รางวัล  และรางวัลชมเชย รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวม 32 รางวัล ผู้สนใจส่งสปอตวิทยุได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 และประกาศผลช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.tci.or.th หรือสอบถามได้ที่โทร. 02 937 4370 – 6 ต่อ 13 - 15


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์