หลักสูตรวิศวกรรมยุคใหม่ รองรับตลาดแรงงานมากที่สุดในปัจจุบัน

หลักสูตรวิศวกรรมยุคใหม่ รองรับตลาดแรงงานมากที่สุดในปัจจุบัน <!--pagebreak--> หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร <!--pagebreak--> เป็นหลักสูตรที่สนองความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุดในปัจจุบัน และรองรับ 3 Certificate หลักของระบบโทรคมนาคมยุคใหม่          

<!--pagebreak--> หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดเป็นที่แรกในประเทศไทย

<!--pagebreak--> โดยเป็นการรวมหลักสูตรระหว่างสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิทยาการสารสนเทศ (IT) รวมอยู่ด้วยกัน (3 in 1) ในอัตราส่วน 4:4:2 ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศในปัจจุบัน โครงสร้างหลักสูตร         

<!--pagebreak--> วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

<!--pagebreak--> สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Engineering :ICE) มีโครงสร้าง 2 หลักสูตร คือ                <!--pagebreak--> หลักสูตร 4 ปี                    <!--pagebreak-->  - รับนักเรียนที่จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต                    <!--pagebreak-->  - รบนักเรียนที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                     <!--pagebreak--> หลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปีครึ่ง)                     <!--pagebreak--> - รับนักเรียนที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ความรู้พื้นฐานที่จะได้รับ         ทางด้านโทรคมนาคม            <!--pagebreak--> - ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์  (Telecom Network and Computer Network)             - PAN, LAN, WAN, MAN, IP, ARP, Routing, IPTable, Firewall, DNS, NAT, PAT, VLAN, VPN, MPLS            <!--pagebreak--> - ระบบสายส่งแบบมีสายและไร้สาย (Wire Line and Wireless)            <!--pagebreak--> - Wireless LAN, Wiremax, Zigbee, Bluetooth, RFID, RF, Media Communication, Twisted-pair Network Cables, Coaxial            <!--pagebreak--> - ระบบสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Mobile Phone, Satellite)            <!--pagebreak--> - Cellular, GSM ,GPRS , EDGA, CDMA, CDMA 2000-1x, CDMA2000 1xEV-DO, WCDMA, UMTS, GPS            - การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสงและระบบสายอากาศ (Optical Fibre, Antenna)            <!--pagebreak--> - Fiber to the Home (FTTH)          ทางด้านคอมพิวเตอร์           <!--pagebreak--> - ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เช่น Linux, Unix, Window, Window Server           <!--pagebreak--> - ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ (Modern Programming Languages) เช่น C, C++, Java, ASP, PHP, HTML, Visual C++, Visual Studio           <!--pagebreak--> - ระบบฐานข้อมูล (Database) เช่น SQL, Oracle           <!--pagebreak--> - การติดตั้งเซฟเวอร์ (Installation and Configuration) เช่น WEB Server, SQL Server, Mail Server, FTP Server, DNS Server           <!--pagebreak--> - การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการระบบเครือข่าย  Certificate          ในปัจจุบันนี้ใบรับรองหรือ Certificate มีผลในการรับเข้าทำงานเป็นอย่างมาก ทางสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Certificate จึงได้นำ 3 ใบรับรองหลัก ของเทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่ที่สำคัญเข้าไปอยู่ในหลักสูตรการสอนในวิชา Computer Network, Mobile Communication, Operating Systems, Telecom Network เพื่อรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านอนาคตและการเข้าทำงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรทางด้านโทรคมนาคมแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีในประเทศไทย โดยมี Certificate ดังนี้            <!--pagebreak--> 1. CCNA (Cisco Certified Network Associate Certification)            <!--pagebreak--> 2. FWL (Cisco Fundamentals of Wireless LANs Certification)            <!--pagebreak--> 3. CCNT (Certified in Convergent Network Technologies Certification) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2553 เป็นต้นไป <!--pagebreak--> ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เบอร์โทรศัพท์ 02-9883655 ต่อ 2331Email: <!--pagebreak--> tanatat@mut.ac.th,siriphan@mut.ac.th

<!--pagebreak--> http://www.telco.mut.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์