ค่ายผู้นำโนวาร์ตีส ณ สวิตเซอร์แลนด์ 30 ส.ค.-1ก.ย.53

โครงการค่ายผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพนานาชาติของโนวาร์ตีส ซึ่งเป็นงานสัมมนาสามวันสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกที่จะจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ ของบริษัท โนวาร์ตีส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 

· งานสัมมนาพิเศษที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2553 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท โนวาร์ตีส ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชศาสตร์
· นักศึกษาเพียงหนึ่งคนจากประเทศไทยจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ที่เมืองบาเซล
· พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทยในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการ
 
โครงการค่ายผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพนานาชาติของโนวาร์ตีส (Novartis International Biotechnology Leadership Camp) หรือ  โนวาร์ตีสไบโอแคมป์ ที่จะจัดขึ้น  ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท โนวาร์ตีส ในเมืองบาเซล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นงานสัมมนาระยะเวลาสามวัน ที่จัดโดยบริษัท โนวาร์ตีส จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์ หรือธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้และเข้าใจมุมมองของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชศาสตร์โดยตรง รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โนวาร์ตีส นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม

นอกจากการนำเสนอ การอภิปราย และการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยชั้นเยี่ยมภายในบริษัท โนวาร์ตีส แล้ว โครงการนี้ยังได้รวมกรณีศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วย  โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างและนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพเชิงนวัตกรรม

ในปีนี้จะคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 60 คนจากทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินการทั้งหมด สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการดูแลโดยบริษัท โนวาร์ตีส ทั้งนี้ โครงการโนวาร์ตีส ไบโอแคมป์ ได้เคยจัดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกนับตั้งแต่ปี 2547

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งประวัติ และจดหมายแสดงความจำนงค์เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกได้ที่อีเมล์ BioCamp.Novarits-TH@novartis.com ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 โดยเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผลการเรียนปัจจุบัน ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงประสบการณ์และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกหลักสูตรการศึกษา
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ http://www.novartis.com/biocamp หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณคณิต จันทรเรืองนภา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2685-0726 
เกี่ยวกับบริษัท โนวาร์ตีส
            บริษัท โนวาร์ตีส ให้การช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพจากทั่วโลก โดย ในปี 2552 มีผู้ป่วย 79.5 ล้านรายทั่วโลกได้รับประโยชน์จากโครงการเข้าถึงยารักษาโรคของบริษัท โนวาร์ตีส ซึ่งครอบคลุมถึงการบริจาคยารักษาโรค และโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อต่อสู้กับโรคที่ถูกมองข้ามอย่าง โรคมาลาเรีย วัณโรค และโรคเรื้อนในประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนโครงการต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีโอกาสได้รับการรักษาแนวใหม่ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
            ทั้งนี้ บริษัท โนวาร์ตีส เป็นบริษัทเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำของโลก ที่นำเสนอโซลูชั่นในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยและสังคม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นด้านสุขภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้ป่วย อาทิ ยานวัตกรรมใหม่ ยาสามัญราคาประหยัด วัคซีนป้องกันโรค เครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรค และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ บริษัท โนวาร์ตีส เป็นบริษัทเดียวที่เป็นผู้นำในตลาดดังกล่าว โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบาเซล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กลุ่มบริษัทโนวาร์ตีสมีพนักงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 100,000 คน และดำเนินงานใน 140 ประเทศทั่วโลก
            ในประเทศไทย บริษัท โนวาร์ตีส มีพนักงานกว่า 550 คน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และเวชภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ เวชภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ยาสามัญคุณภาพสูง เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เวชภัณฑ์เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลรักษาดวงตา รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท โนวาร์ตีส สามารถดูได้ที่ http://www.novartis.com

โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์