Norwich University ม.เอกชนสหรัฐอเมริกา

Norwich University (NU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองนอร์ธฟีลด์ มลรัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา
          ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1819 ในฐานะโรงเรียนนายร้อยที่สอนวิชาทหาร วรรณคดี และวิทยาศาสตร์ ถือเป็นโรงเรียนนายร้อยของเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐ นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนทหารแห่งแรกในสหรัฐ ที่รับผู้หญิงเข้าเป็นนักศึกษามีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชาย
          Norwich University ในปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา หลักสูตรเรียนทางไกล Online Graduate Programs โด่งดังและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
          คุณภาพการศึกษามีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับมาเนิ่นนาน เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับระบบการศึกษาทางไกล Norwich University ได้การรับรองวิทยฐานะจาก the New England Association of Schools and Colleges
          Online Graduate Programs เป็นหลักสูตรเรียนรู้นอกชั้นเรียนในระดับปริญญาโท มีการกำหนดโครงสร้างการศึกษาเหมาะกับคนที่เรียนไปทำงานไปด้วย หลักสูตรหนึ่งประกอบไปด้วย 12-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่เป็นปัญหาต่อหน้าที่การงานหรือชีวิตส่วนตัว แต่ละหลักสูตรเรียนรวม 36 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน

          หลักสูตรเรียนทางไกลระดับปริญญาโท มีให้เลือกดังนี้
          -Master of Arts in Diplomacy
          -Master of Arts in Military History
          -Master of Business Administration
          -Master of Civil Engineering
          -Master of Justice Administration
          -Master of Public Administration
          -Master of Science in Information Assurance
          -Master of Science in Organizational Leadership

          Master of Arts in Diplomacy อาชีพนักการทูตจะต้องเรียนจบอะไร อาชีพนักการทูตจะเริ่มจากการเรียนสาขารัฐศาสตร์การทูต หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
          หลักสูตรครึ่งแรกเน้นความเข้าใจระบบการทูตทั่วโลก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เฉพาะทางด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการความขัดแย้งระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ ลัทธิก่อการร้ายระหว่างประเทศ
          โครงสร้างหลักสูตร เป็นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน วิเคราะห์เจาะลึกกิจการทั่วโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสะดวก ไม่กระทบต่อการงานหรือครอบครัว เรียนจบใน 18 เดือน
          ห้องเรียนออนไลน์เป็นชั้นเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักศึกษา 12-16 คน ทำให้ผู้สอนสามารถติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างใกล้ชิด มีการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผ่านอินเทอร์เน็ต และรู้จักกับเพื่อนนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
          เริ่มภาคเรียนปีละ 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน หรือธันวาคม มีการสัมมนา 6 ครั้ง ระยะเวลา 11 สัปดาห์ คอร์สเวิร์ค 18 เดือน สำเร็จการศึกษาภายใน 18-24 เดือน นับตั้งแต่เริ่มเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและพิธีรับปริญญาบัตร ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย
          สอบถามรายละเอียดที่
          Norwich University
          Master of Arts in Diplomacy
          PO Box 367, Northfield, VT 05663-0367 U.S.A.
          Tel.: +1.647.722.6642 ext. 3378
          Fax: +1.888.560.4934
          E-mail:
diplomacy@grad.norwich.edu

          Master of Civil Engineering ศึกษาพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง หรือสิ่งแวดล้อม/แหล่งน้ำ 
          Norwich University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในสหรัฐที่สอนวิชาวิศวกรรมพลเรือน มุ่งฝึกฝนทักษะเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานในอนาคต
          สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง เรียนวิชาด้านการวิเคราะห์ คำนวณ และการออกแบบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนการศึกษาและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้สำหรับการก่อสร้าง  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทางด้านการทดสอบและการปฏิบัติ
          สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนวิชาการด้านการวิเคราะห์ การคำนวณออกแบบ การก่อสร้าง และการดูแลระบบต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดและควบคุมมลพิษในอากาศ ระบบการจัดการขยะของเสีย ตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่
          Master of Civil Engineering จึงมีเนื้อหาคอร์สเวิร์คที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและพื้นฐานการจัดการโครงการ อาจจะเลือกวิชาด้านเทคนิคเกี่ยวกับโครงสร้าง หรือสิ่งแวดล้อม/แหล่งน้ำ
          เกณฑ์รับสมัคร  ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรี ผลสอบ TOEFL 550 ขึ้นไป ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี หากคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนได้เป็นบางกรณี
          หลักฐานการสมัคร ใบสมัครจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ประวัติ จดหมายรับรอง 3 ฉบับ ใบแสดงผลการเรียน และค่าธรรมเนียมสมัคร 50 ดอลลาร์สหรัฐ
          สอบถามรายละเอียดที่
          Norwich University
          Civil Engineering Program
          PO Box 367, Northfield, VT 05663-0367 U.S.A.
          Tel.: +1.647.722.6642 ext. 3369
          Fax: +1.888.560.4934
          E-mail:
mce@grad.norwich.edu
          www.graduate.norwich.edu/


ข้อมูลจาก "คอลัมน์เรียนออนไลน" นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 381 โดย จิระนันต์ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์