ห้องเรียนเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2553 โรงเรียนสองแคววิทยาคม โดย ครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล

รูปภาพของ skksrisakul

ห้องเรียนครูศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล ภาคเรียนที่ 2/2553 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

สวัดสค่ะ นักเรียน ส.ค.ว ที่รักทุกคน

       ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นม.4-6 ทุกคน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  ซึ่งเป็นภาคเรียนที่ 2 ที่นักเรียนได้เรียนกับสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.thiagoodview.com แห่งนี้ ซึ่งผลการเรียนโดยใช้ blog ที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน รูปแบบการเรียนรู้จะเป็นแบบตามอัธยาศัย คือ นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมตามที่ครูกำหนด แต่นักเรียนสามารถทำกิจกรรมนั้นที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ตามที่นักเรียนสะดวก แต่นักเรียนจะต้องส่งงานภายในเวลาที่ครูกำหนดในแต่ละงาน และงานที่ส่งนั้นต้องใช้คำสุภาพ ไม่ลอกผลงานของผู้อื่น ถ้านำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบงานของนักเรียน นักเรียนจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน  เริ่มต้นขอให้นักเรียนเข้าไปดูกิจกรรมที่ต้องทำโดยให้นักเรียน คลิกเข้าไปดูตามห้องเรียนของนักเรียน ดังนี้

  สื่อการเรียนการสอน

 การเขียนโปรแกรม HTML

 การใช้โปรแกรม photoshop

 CMS คืออะไร

 

ห้องเรียนภาคเรียนที่ 2/2553

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
      งานครั้งที่ 1 แนะนำตนเอง            กำหนดส่ง 7  พ.ย.2553 
      งานครั้งที่ 2 ประวัติวันฉัตรมงคล     กำหนดส่ง 17 พ.ย. 2553
      งานครั้งที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดส่ง 24 พ.ย. 2553 
      รายชื่อที่ไม่ส่งงานตามกำหนด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
        งานครั้งที่ 1 แนะนำตนเอง            กำหนดส่ง 7  พ.ย.2553 
       งานครั้งที่ 2 ประวัติวันฉัตรมงคล     กำหนดส่ง 17 พ.ย. 2553  
       งานครั้งที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดส่ง 24 พ.ย. 2553  
       รายชื่อที่ไม่ส่งงานตามกำหนด

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
         งานครั้งที่ 1 แนะนำตนเอง            กำหนดส่ง 7  พ.ย.2553
         งานครั้งที่ 2 ประวัติวันฉัตรมงคล     กำหนดส่ง 17 พ.ย. 2553  
         งานครั้งที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดส่ง 24 พ.ย. 2553 
         รายชื่อที่ไม่ส่งงานตามกำหนด
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
         งานครั้งที่ 1 แนะนำตนเอง            กำหนดส่ง 7  พ.ย.2553
         งานครั้งที่ 2 ประวัติวันฉัตรมงคล     กำหนดส่ง 17 พ.ย. 2553 
         งานครั้งที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดส่ง 24 พ.ย. 2553
         รายชื่อที่ไม่ส่งงานตามกำหนด
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  งานครั้งที่ 1 กำหนดส่ง 10 พ.ค. 2553
  งานครั้งที่ 2
  งานครั้งที่ 3
  งานครั้งที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 • งานครั้งที่ 1 กำหนดส่ง 10 พ.ค. 2553
 • งานครั้งที่ 2
 • งานครั้งที่ 3
 • งานครั้งที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

 • งานครั้งที่ 1 กำหนดส่ง 10 พ.ค. 2553
 • งานครั้งที่ 2
 • งานครั้งที่ 3
 • งานครั้งที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

 • งานครั้งที่ 1 กำหนดส่ง 10 พ.ค. 2553
 • งานครั้งที่ 2
 • งานครั้งที่ 3
 • งานครั้งที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 • งานครั้งที่ 1 กำหนดส่ง 10 พ.ค. 2553
 • งานครั้งที่ 2
 • งานครั้งที่ 3
 • งานครั้งที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

 • งานครั้งที่ 1 กำหนดส่ง 10 พ.ค. 2553
 • งานครั้งที่ 2
 • งานครั้งที่ 3
 • งานครั้งที่ 4
รูปภาพของ ssspoonsak

ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) แจ้งได้ที่นี่

หากคุณครู นักเรียน หรือผู้ใช้งานทั่วไปที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

 • เซ็งระเบิดกับชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
 • จำยากเย็นแสนเข็ญ
 • เป็นภาษาไทย อยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 • อยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น STN98756 เปลี่ยนเป็น stn98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 • อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น msw 6584 เปลี่ยนเป็น msw6584 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ลิกแจ้งที่นี่ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์