ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อมเชิญเยาวชนร่วมประกวดโครงงานด้านการปกป้องสภาพภูมิอากาศ

 

โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาที่สนใจการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งโครงงานด้านการปกป้องสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็น ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2553” จำนวน 40 คนภายใต้ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่   1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 2.การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชน 3. การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่น และ 4. การเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศ โดยจะสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 นี้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก จะได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทูตไบเออร์ฯ จาก 17 ประเทศทั่วโลกที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเวลา 1 สัปดาห์ พร้อมรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงงานที่นำเสนอ โครงงานละ 15,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ที่ได้อันดับ 6-10 ยังจะได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โครงงานละ 5,000 บาท เยาวชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.bayer.co.th และ www.obec.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 0-2616-6749-50              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:              วิรยา ขุนพรหม  โทรศัพท์ 02 232 7018   อีเมล์: viraya.khunprom.vk@bayer-ag.de

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์