ม.รังสิต จับมือ สวีเดน เปิดหลักสูตรพยาบาล 2 ภาษา

 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะ Healthcare and Social Welfare มหาวิทยาลัย Malardalen (MDU) ประเทศสวีเดน พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทวิภาษา (Bilingual) มุ่งผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านพยาบาลในประเทศที่ขาดแคลน


     ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงแนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรว่า วิชาชีพพยาบาลมีความสำคัญอย่างมากในวงการแพทย์ปัจจุบัน แต่ในขณะนี้พยาบาลกำลังขาดแคลนไปทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวขาดแคลนพยาบาลจำนวนมหาศาล ตัวอย่าง รัฐแคลิฟอร์เนียรัฐเดียวขาดแคลนพยาบาลถึง 24,000 คน เขาจึงรับสมัครพยาบาลจากทั่วโลกให้ไปทำงานที่นั่น นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านพยาบาลไปทำงานในต่างประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบจากรายได้แล้ว พยาบาลในต่างประเทศได้รับเงินเดือนเริ่มต้นมากกว่า 3 เท่า หากเทียบกับการทำงานในประเทศไทย นี่จึงเป็นที่มาในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว


     ด้าน ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลักสูตรนี้เป็นความตั้งใจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ต้องการตอบสนองความต้องการพยาบาลที่มีลักษณะเฉพาะ มีความสามารถใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้พื้นฐานทางด้านสุขภาพ วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมของผู้ให้บริการด้วย ซึ่งจะทำให้การพยาบาลที่เรียกว่า พยาบาลองค์รวมŽ มีคุณค่ามากขึ้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ ดังนั้น ทางคณะจึงได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Malardalen ประเทศสวีเดน ในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลทวิภาษา (Bilingual) ขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยรังสิตใน 3 ปีแรก และเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัย Malardalen ในชั้นปีสุดท้าย และเมื่อนักศึกษาเรียนจบจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีสถาบันไหนเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์สองปริญญาเช่นนี้


     อาจารย์ปรานี ทัดศรี หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทวิภาษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จุดเด่นของหลักสูตรเราคือ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากในสังคมยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมและกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยให้มากขึ้น รวมทั้งคนไทยยังสามารถเดินทางไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลก เพราะฉะนั้นศักยภาพในด้านภาษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง


     หลักสูตรนี้เราสอนเป็น 2 ภาษา ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และควรมีลักษณะที่ชอบภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามทางคณะจะจัดการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา ดังนั้นนักศึกษาจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 4-5 วิชา เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น และมีความพร้อมในการไปเรียนต่อที่ประเทศสวีเดน เราเชื่อว่านักศึกษาที่จบในหลักสูตรนี้จะมีคุณลักษณะพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการพยาบาล รวมทั้งความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการบริการผู้ป่วยที่มีลักษณะหลากหลายในเชิงวัฒนธรรม ที่สำคัญยังสามารถเดินทางไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย คิดในอัตราเหมาจ่าย  180,000 บาท/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 720,000  บาท สำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 ที่จะต้องเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสวีเดน  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าเดินทางไป-กลับประเทศสวีเดน และค่าใช้จ่าย/ค่าที่พักในประเทศสวีเดน  1 ปี  ประมาณ  300,000  บาท


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์