ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รูปภาพของ ngsmongkon

Coolงานครั้งที่ 1  คะแนนเต็ม 10 คะแนน

-ให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ thaigoodview.com โดยใช้ชื่อ ngs นำหน้าตามด้วยเลขประำตัวนของนักเรียนเช่นเด็กชายส่งศักดิ์ เลขที่ 2134
ให้สมัครโดยใช้ชื่อngs2134
-คนที่จะสมัครได้จะต้องมีอีเมล์เป็นของตนเอง - สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
-- ส่งงานภายในวันที่ 6 มิถุนายน  2553 เวลา 23.30 น.
- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/6272

Coolงานครั้งที่ 2  คะแนนเต็ม 20  คะแนน

1. ให้นักเรียนจัดทำประวัติตนเอง ด้วยโปรแกรม Powerpoint แล้วบันทึกเป็นแบบ Powerpoint show (สื่อCAi ) ภายในเนื้อหาให้ประกอบด้วย ข้อความเคลื่อนไหวได้   รูปภาพเคลื่อนไหวได้  แทรกคลิปVDOสั้น ๆ   มีเสียงบรรยาย  และเสียงดนตรีบรรเลงประกอบ วัดระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม google EarthหรือPoint Asia ช่วยวัดพร้อมรูปภาพประกอบ เนื้อหา ความยาวไม่น้อยกว่า 10 สไลด์
กำหนดส่งภายใน  5  กรกฏาคม 53  ให้อัพโหลดขึ้นเว็บครูมงคล ในหัวข้อ Forum
 2. สร้าง blog ของตนเองอีก 1 บล๊อก  บรรยายขั้นตอนการจัดทำงานประวัติตนเองในข้อ 1(สื่อCAi )ด้วยโปรแกรม Powerpoint 2003

Laughingงานครั้งที่ 3คะแนนเต็ม 20 คะแนน (งานกลุ่ม)

1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม(กลุ่มละ2-3คน)ออกไปสืบหาข้อมูลประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม ข้อมูล รูปภาพ  VDO เอกสารอ้างอิง ภาพผู้นำหมู่บ้าน ภาพสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน ภาพสินค้าดีเด่น โบราณวัตถุ เป็นต้น เตรียมข้อมูลให้พร้อมภายในวันที่ 30 กันยายน 53
2.เขียนสคริป   อัดเสียงบรรยายพร้อมดนตรีบรรเลงประกอบ
3.นำรูปภาพและเสียงมาจัดทำในโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ปรับแต่งให้สมบูรณ์ บันทึกเป็นไฟล์VDO ส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 53

Tongue outงานครั้งที่ 4 คะแนนเต็ม 20 คะแนน(งานเดี่ยว)

ให้นักเรียนทำวีดีโอแนะนำครอบครัวของตนเอง ประกอบด้วย

1.รูปภาพ

2.ข้อความ

3. เสียงบรรยาย+เสียงดนตรี

4.ตกแต่งใส่เอฟเฟคให้สมบูรณ์

ให้นักเรียนเตรียมสิ่งต่อไปนี้

1.       รูปภาพเดี่ยวของทุกคนในครอบครัว

2.       รูปภาพถ่ายรวมทุกคนในครอบครัว

3.       รูปบ้านทั้งถ่ายใกล้ ไกล  มุมต่าง ๆ   ประมาณ   อย่างน้อย 3 ภาพ

4.       แผนที่แสดงระยะทางห่างจากโรงเรียนถึงบ้านนักเรียน

5.       ภาพการประกอบอาชีพของบุคคลในครอบครัว(ถ้ามี)

6.       ภาพสัตว์เลี้ยงในบ้าน(ถ้ามี)

5.เตรียมเพลงบรรเลงประกอบการบรรยาย อย่างน้อย 1 เพลง

6. เขียนบรรยายภาพตั้งแต่เริ่มต้นจะจบ(ตั้งแต่วีดีโอเริ่ม จนจบ) เพื่อเตรียมการบันทึกเสียง
กำหนดส่งภายใน  31 ตุลาคม 53

รูปภาพของ ngs3713

หวัดดี  ส่งงานแล้ว

รูปภาพของ ngs3712

http://www.thaigoodview.com/user/30132

ขอส่งงาน (ประวัติส่วนตัว)

เด็กหญิง น้ำทิทย์  สิทธิบัว

 

 

ดีคร๊

ทำบล๊อกแล้วนร๊คร๊

http://www.thaigoodview.com/node/64700

เด็กหญิง กัลย์สุดา เชียงวัดเกตุ

รูปภาพของ ngs93631

http://thaigoodview.com/node/64540

 ส่งแว้วน๊าค๊า..

E" นู๋ดูมดรีม

รูปภาพของ ngs3270

http://www.thaigoodview.com/node/64407

ชินวัตร  ภูดอนตอง

รูปภาพของ ngs3276

ผมทำบล๊อกแล้ว

ด.ช.ไกรสร  เรือนแก้ว

รูปภาพของ Namteay

http://www.thaigoodview.com/node/64387

 ขอส่งงาน(ประวัติส่วน)ตัวนะคะ 

เด็กหญิงรุ่งรัศมี ห้าแสน

รูปภาพของ ngs3291

http://www.thaigoodview.com/node/64384

สวัสดีคะ ขอส่งงาน(ประวัติส่วนตัวนะค่ะ)

 เด็กหญิงสุทธิกานต์ โตรัตนนุกุล

รูปภาพของ วีรเดช

ผมทำงานเส็จแล้วครับๆๆ {ปรวัติ}

http://thaigoodview.com/user/30113

รูปภาพของ ngs3272

ผมทำบล็อกเสร็จแล้วคับ

http://www.thaigoodview.com/node/64357

รูปภาพของ ngs3290

www.thaigoodview.com/node/64351

เด็กหญิงอริศรา  ซาวบุญตัน

 ขอส่งงานคอมพิวเตอร์

http://www.thaigoodview.com/node/64352

สวัสดีเจ้าอาจารย์มงคล

หนู  ด.ญ.เบญจวรรณ  ปันดอนตอง  ม.3

 หนูทำบล็อกเสร็จแล้ว  รับรองถูกใจคะ

ขอบคุณคะ  (แจ้งให้ทราบ)  *-*

รูปภาพของ ngs3293

ขอส่งงาน (ประวัติส่วนตัว)

ของเด็กหญิงณัฐสุดา  ดู่สอน

http://thaigoodview.com/node/64067

รูปภาพของ ngs 3292

 

ดิฉัน นางสาว ทิพวรรณ  ภูดอนตอง

ได้ทำบล็อกเสร็จแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/62721

 ผมชื่อสุเมธ  ถาสนัส

ชั้นม.3เรียนคอทสนุกมาก

รูปภาพของ ngs3274

สวัสดีค๊าบ

 เป็นไงบ้าง...สบายดีเปล่า

ผมชื่อนายเสกสรร มาปินตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ผมทำบล็อกสำเร็จแล้วครับ

รักและเคารพ

http://thaigoodview.com/user/30105

รูปภาพของ ngs3298

ส่งงานค่ะ ( ประวัติ )

http://www.thaigoodview.com/node/63898

รูปภาพของ ngs3626

ผมทำบล็อกเสร็จแล้วครับ [บล็อก การเรียนการสอน]

ด.ช. ทวีชัย เมโปธิ ม3 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/63935

 

ผมชื่อนายสุทธิพงศ์  ขัดเรือน

เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรียนคอมสนกครับ

รูปภาพของ ngs 3271

Kissผมทำเสร็จเเล้วครับCool

http://www.thaigoodview.com

 

รูปภาพของ ngs3627

ผมทำบล็อกเส็จแล้วครับ

 

http://thaigoodview.com/node/64346

รูปภาพของ ngs3630

http://www.thaigoodview.com/node/64348

ขอส่งงานวิชา คอมพิวเตอร์

ของ น.ส.วราภรณ์  พรมนวล  ชั้นม.3  เลขที่ 28

รูปภาพของ ngs3281

ผมทำบล์อกเสร็จแล้วครับ (ประวัติส่วนตัว)

http://www.thaigoodview.com/node/64274

รูปภาพของ ngs3294

สวัสดีคะ ครูมงคล  หนูทำบล็อกเสร็จแล้วนะคะ

http://thaigoodview.com/user/30116

รูปภาพของ ngs 3628

ผมชื่อ  นายรวยฤทธิ์  ขัดเรือน

ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

http://www.thaigoodview.com

เรียนคอมพิวเตอร์สนุกดีมาก

รูปภาพของ ngs3273

รายงานตัวแล้วรับ

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/64347

รูปภาพของ ngs 3277

สวัสดีคับมาทักทายคับ

 http://www.thaig7oodview.com

รูปภาพของ ngs3280

ขอส่งงานคอมพิวเตอร์  (ประวัติส่วนตัว)

ของ ด.ช.ส่งศักดิ์    ริยะป่า

http://www.thaigoodview.com/node/63895

รูปภาพของ ngs3278

ผมทำเสร็จเเล้วครับ

http://www.thaigoodview.com/node/64345

 

รูปภาพของ ngs3279

ผมทำบล็อกเสร็จแล้วครับ

ผมเรียนคอมสนุกมากครับ

 

http://www.thaigoodview.com/node/63894

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์