งานครั้งที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

รูปภาพของ amlketsarin

งานครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ขอให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคน ซึ่งได้สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com เรียบร้อยแล้ว
- ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่ระบบในเว็บ  thaigoodview.com คลิกเลือกเมนุสร้างเนื้อหา
- สร้าง "บล็อก" ของตนเอง 1 ชิ้น โดยมีเนื้อหาเป็นข้อมูลส่วนตัวของตนเอง  และเล่าเรื่องที่ประทับใจในช่วงปิดภาคเรียน
  ของนักเรียนแต่ละคน
- เมื่อนักเรียนสร้าง "บล็อก"  เสร็จแล้ว ในช่อง URL  จะปรากฏ URl ที่นักเรียนสร้าง 
  เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21533  ให้นักเรียนคัดลอก URL ที่ได้นั้น  ไปแจ้งส่งงานตรงที่ 
  แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง   ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21533
- ส่งงานภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลา 23.30 น.

ผมชื่อเด็กชายราชกิจ พิพัฒน์กุลกานต์ ชั้นป.6/1 เลขที่3 ส่งงานครั้งที่1แล้วนะครับ
http://www.thaigoodview.com/node/64447

หนูเด็กหญิงเขมิกา     มณีพรรณ์   ส่งงานครั้งที่ 1 แล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/64441

หนูชื่อเด็กหญิงกัลยา   แปงดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 29 ส่งงานครั้งที่ 1 แล้วค่ะ
http://www.thaigoodview.com/node/63205

หนูเด็กหญิงจุฑาภัค  อินทร์มา เลขที่30 ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ส่งงานครั้งที่หนึ่งแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/63213

หนูเด็กหญิงจุฑามาศ  สังสิทธิ์  ส่งงานครั้งที่ 1แล้วค่ะ
http://www.thaigoodview.com/node/64443

หนูเด็กหญิงสุธิดา  อ่อนปุยส่งงานครั้งที่1แล้วนะคะ
http://www.thaigoodview.com/node/64438

เด็กชายอธิบดี วงศ์ขัติยะส่งงานครั้งที่1แล้วครับ
http://www.thaigoodview.com/node/63216

เด็กหญิงกัลยา   แปงดาส่งงานครั้งที่1แล้วค่ะ
http://www.thaigoodview.com/node/63205

เด็กหญิงจุฑาภัค  อินทร์มา ส่งงานครั้งที่1แล้วค่ะ
http://www.thaigoodview.com/node/63699

หนูชื่อเด็กหญิงวรดา  มะโนคำ  ส่งงานครั้งที่1 แล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/1127

ผมเด็กชายธนภัทร  แสนเจริญผมส่งงามครั้งที่1แล้วนะครับ
http://www.thaigoodview.com/node/63696

ผมชื่อเด็กชายชัพวิชญ์  ยอดอุโมงค์ส่งงานครั้งที่1แล้วครับ้

http://www.thaigoodview.com/node/63695

เด็กชายจักรกฤษณ์ มณีขัติย์ ส่งงานครั้ที่1แล้วครับ
http://www.thaigoodview.com/node/63211

ส่งผิดครับ 

รูปภาพของ aml4655-6.1

ผมเด็กชายณัฐชนน   อินทนนต์ส่งงานครั้งที่ 1 แล้วครับ
http://www.thaigoodview.com/node/63209

ผมเด็กธนภัทร  แสนเจริญส่งงามครึ่งที่1แล้วครับ

ผมเด็กชายไตรทศ  เครือวงค์ ส่งงานครั้งที่ 1 แล้วครับ
http://www.thaigoodview.com/node/63207

เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดีอุโมงค์ ส่งงานครั้งที่1แล้วคับ
http://www.thaigoodview.com/node/63692

 

เด็กหญิงสุนิสา  คำไทย  ส่งงานครั้งที่ 1แล้ว
http://www.thaigoodview.com/node/63693

ครูครับผม เด็กชายชลากร ทิฐธรรมงามดี ส่งงานคร้งที่1แล้วนะครับ
http://www.thaigoodview.com/node/63208

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์