จี้อุดมเปิดประตูส่งนักศึกษาสู่อาเซียน [21พ.ค.53]

รูปภาพของ sudarat

เป็นการเปิดประตูสู่ 9 ประเทศในอาเซียน เพราะสิ่งที่จะได้นอกจากประสบการณ์ การเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาจะได้ความเป็นเอเชียอีกด้วย...  

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการบรรยาย "โอกาสในการพัฒนานักศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน" ในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องทิศทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา ภายใต้ภาวะวิกฤติ ว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งคุณภาพของเด็กซึ่งเป็นตัวป้อนเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา  ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่  ดังนั้น  การวิเคราะห์บริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่ยึดโยงกับการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์   ต้องคำนึงถึงสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง โดยมีการเปิดเสรีในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น อยากให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีโอกาสไปศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูสู่ 9 ประเทศในอาเซียน เพราะสิ่งที่จะได้นอกจากประสบการณ์ การเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาจะได้ความเป็นเอเชียอีกด้วย ซึ่งเราควรเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

สร้างโดย: 
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภัคโชค โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/84315

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์