จี้ยกระดับสื่อเพื่อการศึกษาสู่สากล[21พ.ค.53]

รูปภาพของ sudarat

เลขาธิการสมาคมเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา แนะ รัฐเร่งผลักดัน พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ เน้นเปิดเสรี ให้หลากหลายไม่เป็นเครื่องมือการเมือง และใช้กลไกควบคุมตามแบบประเทศพัฒนาแล้ว...

ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะเลขาธิการสมาคมเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กล่าวถึงกรอบการปรองดองแห่งชาติของรัฐบาล โดยเฉพาะในข้อที่ 3 เกี่ยวกับการมีกลไกอิสระมาควบคุมการเสนอข่าวสารของสื่อสมัยใหม่ เพื่อไม่ให้เสนอข่าวสารที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเกลียดชังในสังคมไทย ว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว แต่ควรต้องบริหารจัดการด้านสื่อสารมวลชนของประเทศครบทั้งวงจร โดยรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้อยู่ในกรอบกติกามากกว่าจะใช้วิธีการควบคุมแต่เพียงด้านเดียวซึ่งเป็นปลายเหตุ

"รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ฯ ที่พิจารณาอยู่ในสภาฯให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเน้นการนำไปสู่การเปิดสื่อเสรีที่หลากหลายไม่เป็นเครื่องมือทางการเมือง แล้วใช้กลไกควบคุมเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมสื่อเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช.ควรสรรหาให้เร็วที่สุด"

ดร.วิชัยกล่าวและว่า ที่ผ่านมาสถาบันการศึกษาได้ตระหนักถึงการพัฒนากำลังคนด้านสื่อสารมวลชนที่จะต้องสร้างบุคลากรที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี จรรยาบรรณ และคุณภาพของการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการก่อตั้งสมาคมนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่รองรับกับยุคไซเบอร์อยู่แล้ว หรือสมาคมเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งโดย มทร.ธัญบุรี เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวและสามารถร่วมแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ การบริหารจัดการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ให้มีคุณภาพรองรับกับ พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยขณะนี้ มทร.ธัญบุรี กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อการศึกษาและอาชีพ.

สร้างโดย: 
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภัคโชค โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/83883

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์