แข่งสร้างโครงการ "สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA"

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะเว็บไทยกู๊ดวิวเท่านั้น เป็นความร่วมมือของเว็บไทยกู๊ดวิวกับ กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ ห้ามคัดลอกนำไปเผยแพร่ที่อื่นก่อนได้รับอนุญาต

มูลนิธิยุทธสาร  ณ  นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาทุกคณะในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการ“สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA”   เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ทีมชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 150,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 540,000 บาท และทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ทีมสุดท้าย จะได้รับเงินจำนวน 50,000 บาทเพื่อนำแนวคิดไปลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ตามแผนงานที่วางไว้   

นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานโครงการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมฯ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปในทุกคณะของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ปี 2553 เพื่อเข้าร่วมเสนอโครงการ “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA”

ทุกทีมที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจัดส่งเข้าแข่งขัน  จะต้องเขียนโครงการ ด้านพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ที่สร้างประโยชน์ต่อองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน มีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4   ตัวอักษร Angsana UPC ขนาด 14 (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง) ทั้งนี้ต้องตรวจสอบการใช้ภาษา และตัวสะกดให้ถูกต้องพร้อมทำสำเนาจำนวน 20 เล่ม และมีตราประทับรับรองจากสถาบันการศึกษา มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งมีเอกสารนำส่งอย่างเป็นทางการด้วยเพื่อส่งให้มูลนิธิฯ ภายในปลายเดือนมิถุนายน  2553 (เฉพาะทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทีม)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนพเก้า จันทร์สุขสวัสดิ์ และคุณจริยา ติยพงศ์พัฒนา โทรศัพท์ 02-319-7675-8 หรือ 02-718-5601-4 ต่อ 204 , 209  อีเมลล์  nopakao@tma.or.th  , jariya@tma.or.th

นายวิชัย กล่าวต่อว่า โครงการนี้จะเป็นการสร้างต้นแบบนักธุรกิจและทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ที่มีค่านิยม  (Core Value) และแนวคิดในการประกอบอาชีพอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้การสนับสนุนชุมชนเพื่อความผาสุกของสังคมโดยรวม และเป็นการปลูกฝังแนวคิดและการได้สัมผัสประสบการณ์จริง ที่ปฏิบัติได้เองอย่างเป็นรูปธรรมของนิสิตนักศึกษา และเชื่อว่าโครงการนี้จะได้สร้างแบบฉบับของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของศตวรรษที่ 21 ที่เป็นคนดีของสังคมที่จะสามารถขยายผลก่อให้เกิดคนดีรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต

ในส่วนของนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษาองค์กรธุรกิจที่จะทำโครงการ CSR ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และนำเสนอโครงการ CSR ให้เหมาะสม เมื่อจะต้องลงพื้นที่ปฏิบัติจริง จะต้องนำความรู้ที่ได้ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความสำเร็จของธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา โดยมูลนิธิยุทธสาร ณ  นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน  มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้าและการวิจัยทางวิชาการ การจัดการเพื่อสาธารณประโยชน์ ในการที่จะมุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์สู่สังคม โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมูลนิธิฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
                                                                


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์