คุณรู้จัก...มะม่วง...ดีแค่ไหน?

คุณรู้จัก...มะม่วง...ดีแค่ไหน?

          มะม่วงเป็นไม้ผลที่นิยมนำมาปลูกไว้ภายในบริเวณบ้าน เนื่องจากมะม่วงเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ความแห้งแล้ง การดูแลรักษาไม่ยุ่งยากมีพันธุ์ให้เลือกปลูกมากมายหลายพันธุ์ทั้งพันธุ์มะม่วงและมะม่วงกินสุก แถมบางพันธุ์ยังใช้รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุกอีกด้วย ทรงพุ่มก็ให้ร่มเงาดี มีใบใหญ่สวยงามหาซื้อต้นพันธุ์ได้ง่ายและราคาไม่แพง มะม่วงมีทรงพุ่มที่ค่อนข้างกว้าง ดังนั้นจึงต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย ๒๐ ตารางเมตร มะม่วงจะติดผลได้ดี ถ้าสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสม

           แม้ว่าปัจจุบันมะม่วงที่ขยายพันธุ์โดยการทาบกิ่งจะเริ่มให้ผลหลังจากปลูกลงดินได้ ๒ - ๓ ปี แต่ในช่วงนี้มะม่วงจะยังให้ร่มเงาได้ไม่มาก ต่อเมื่อต้นมีอายุได้ ๔ - ๕ ปี ขึ้นไป จึงให้ร่มเงาได้มากขึ้น หากต้องการให้มีมะม่วงหลายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวกัน ก็อาจทำได้โดยใช้เทคนิคการเสียบกิ่ง โดยนำกิ่งมะม่วงพันธุ์อื่น ๆ มาเสียบลงบนกิ่งของต้นเดิมที่ปลูกอยู่ วิธีนี้จะทำให้แต่ละกิ่งกลายเป็นพันธุ์ใหม่ จึงช่วยให้เจ้าของบ้านมีมะม่วงรับประทานหลายพันธุ์ แม้ว่าจะปลูกเพียง ๑ หรือ ๒ ต้นก็ตาม

           มะม่วงเป็นไม้ผลที่มีความทนทานและเลี้ยงตัวเองได้ดี ดังนั้นแม้ว่าจะให้การดูแลรักษาน้อยกว่าไม้ผลชนิดอื่น ๆ มะม่วงก็ยังสามารถให้ร่มเงาและออกดอกติดผลได้ดี จึงทำให้นิยมปลูกกันมาก
           มะม่วงเป็นไม้ผลที่นิยมปลูกกันมากเพราะนอกจากจะใช้บริโภคกันภายในประเทศ ทั้งในรูปผลสดและแปรรูป ยังสามารถส่งเป็นสินค้าส่งออกเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นจึงต้องหาทางส่งออกให้มากขึ้น เพื่อเป็นทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปี ๒๕๓๘ มีพื้นที่ปลูก ๑.๘ ล้านไร่ ผลผลิตส่งออกมะม่วงสด ๘,๒๔๙ ตัน มูลค่า ๑๒๐ ล้านบาท และมะม่วงแปรรูป ๖,๙๓๗ ตัน มูลค่า ๑๗๕.๔ ล้านบาท

           มะม่วงเป็นไม้ผลขนาดใหญ่ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย ปลูกได้ในดินทั่วไปยกเว้นดินเค็มและดินที่มีน้ำขัง ถ้าปลูกในดินร่วนซุยมีอินทรีย์วัตถุมากและมีการระบายน้ำดีก็จะยิ่งให้ผลผลิตดี นอกจากนี้มะม่วงยังมีความต้านทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี จะเริ่มให้ผลหลังจากการปลูกด้วยกิ่งทาบประมาณ ๓ ปี สามารถให้ผลผลิตมากกว่า ๑๕ ปี และผลผลิตจะสูงขึ้นเฉลี่ยปีที่ ๘ ประมาณ ๕๐ - ๑๐๐ กก./ต้น โดยเฉลี่ยอายุจากดอกบาน เก็บผลแก่อยู่ระหว่าง ๙๐ - ๑๑๕ วัน น้ำหนักผลมะม่วงเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง ๒๖๐ กรัม ฤดูกาลผลผลิตอยู่ระหว่างปลายเดือนมีนาคม-มิถุนายน

 

สร้างโดย: 
เด็กหญิงปรียาพร สมศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์