ระวัง!!!!! ตั้งครรภ์ตอนอายุน้อย!!!!

รูปภาพของ knw33312

สาวยุคใหม่ตั้งครรภ์ตอนอายุน้อย ลูกเสี่ยงเป็นLD !! 

 

            นอกจากปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมแล้ว ยังมีผลการวิจัยออกมาอีกว่ามารดาที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยจะทำให้เด็กที่ คลอดออกมามีปัญหา ด้านความบกพร่องทางการเรียนรู้อีกด้วย ดร. เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการจิตวิทยา ผู้ชี่ยวชาญสาขาครอบครัวบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้าน Learning Disabilities (LD) โรงพยาบาลมนารมย์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อยของมารดา ก็อาจะทำให้เด็กที่คลอดออกมามีโอกาสเป็น LD ได้รวมถึงเด็กที่คลอดแล้วน้ำหนักตัวน้อยมากก็อาจเป็น LD ได้เช่นกัน เพราะเกิดจากการที่สมองทำงานผิดปกติ หรือได้รับกรรมพันธุ์จากพ่อแม่ หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมก็อาจทำให้เด็กมีความบกพร่องในการเรียนรู้ได้

              

 สำหรับลักษณะของความบกพร่องในการเรียนรู้นั้น ดร.เพ็ญนี อธิบายว่า อาจแสดงออกมาในรูปแบบของการอ่าน การฟัง การเขียน การคำนวณ ฯลฯ ที่ผิดปกติ เช่นอ่านหนังสือได้ช้า ไม่สามารถจับใจความได้ เขียนไม่เป็นตัวหนังสือ ไม่สามารถคำนวณและแปลโจทย์คณิตศาสตร์ได้ ฯลฯ ทำให้เด็กเรียนมีปัญหาในการเรียน ทั้งๆ ที่มีลักษณะของความเฉลียวฉลาดและมีสติเชาว์ปัญญาดี แต่เมื่อผู้ใหญ่ไม่เข้าใจถึงปัญหาความสลับซับซ้อนเรื่อง LDที่ได้เกิดกับเด็ก ปัญหาซ้ำซากก็จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ เพราะผู้ใหญ่ไม่ทราบถึงปัญหาต้นตอที่แท้จริง เด็กจึงต้องถูกตำหนิอยู่เสมอว่าเป็นคนขี้เกียจ ดื้อ ไม่ตั้งใจเรียน ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลตามมาทำให้เด็กมีปมด้อย และเกิดปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่าง ๆ ได้ในที่สุด


 

 

           

 

 

 


วิธีสังเกตเด็กที่มีลักษณะเป็น LD พฤติกรรมบางอย่างจะสังเกตได้ชัด บางอย่างอาจสังเกตไม่ได้ คือเด็กอาจจะอ่านได้คล่อง อ่านเพื่อความเข้าใจได้ เล่าเรื่องได้ แต่เมื่อถามเฉพาะจุดเจาะจงจะตอบไม่ได้ ไม่สามารถเชื่อมโยงเรื่องได้ ส่วนในด้านคณิตศาสตร์ก็ไม่สามารถคิดคำนวณง่าย ๆ ได้ ไม่เข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ จำหลักเลขไม่ได้ ด้านการเขียนอาจสะกดคำศัพท์ไม่ได้ เป็นต้นดูเป็นเรื่องที่ชัดเจนสำหรับเด็ก LD แต่ก็ต้องดูต่อว่าเขาจัดอยู่ใน LD ประเภทไหน เด็ก LD จะแตกต่างกับเด็กไม่ฉลาดและเด็กสมาธิสั้น คือเรื่องพัฒนาการต่าง ๆ เด็กที่ไม่ฉลาดจะมีพัฒนาการจะล่าช้าเป็นเรื่องปกติ ส่วนเด็กสมาธิสั้นก็จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่นานเพราะต้องรับสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่เข้ามา ส่วนเด็ก LD อาจจะพูดเก่ง ฉลาด แต่จะไม่จำ โดยเฉพาะถ้าให้ลงมือเขียน ลงมือทำ จะทำไม่ได้ นี่คือช่องว่างที่แตกต่างกันตรงนี้และสิ่งที่ตามมาคือผลสัมฤทธ์ทางการเรียน อย่างน้อยที่สุดมีนัยยะสำคัญที่สองชั้นเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กปกติดร.เพ็ญนี กล่าว

 

สำหรับแนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนั้น ดร.เพ็ญนี ให้ข้อแนะนำว่า ผู้ปกครองต้องบอกนักจิตวิทยาก่อนว่ามีความห่วงใยเด็กในเรื่องใด ได้ห่วงใยในเรื่องนั้น ๆ มาระยะเวลานานแล้วเท่าไร และที่ผ่านมาได้พยายามช่วยเหลือเด็กอย่างไร เพราะข้อมูลเรื่องการเรียนของเด็ก การพัฒนาการของเด็กตลอดจน ข้อมูลจากโรงเรียน ครูผู้สอน ฯลฯ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้ทราบว่าเด็ก LD มีข้อดีข้อเด่นในเชาว์ปัญญาของเขาด้านไหน และเมื่อทราบถึงจุดนี้ก็เสามารถทำการเลือกวัดไอคิว ทำแบบทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ ตามวัยที่เหมาะสมกับเขาได้ ทั้งนี้เพื่อสามารถทำแผนบำบัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับตัวเขาต่อไป

  
          
           

 

 

 

         ทั้งนี้ ดร.เพ็ญนี กล่าวว่า หากพ่อแม่และครูไม่เข้าใจเด็กแล้วการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่อาจช่วยเหลือตามความต้องการที่แท้จริงของเด็กได้ เพราะปัญหาความบกพร่องในการเรียนรู้ เป็นความบกพร่องที่ซ่อนเร้น พ่อแม่ควรมีสัมพันธ์อันดีกับเด็ก และพยายามสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ อีกทั้งครูควรมีความใจในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะจะได้สามารถรับมือได้ โดยปกตินักจิตวิทยาสามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กคนไหนเป็น LD หรือไม่ โดยการใช้เครื่องมือในการประเมินด้านต่าง ๆ เพื่อทดสอบ

           

           ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างโรงพยาบาลมนารมย์ และวิชาการดอทคอม
http://www.manarom.com/


  

ช่วยเม้นหน่อยนะคะ  เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ^^

รูปภาพของ knw33021

เด็กน่ารักมาก

^^~

 http://www.thaigoodview.com/blog/28700

ฝากด้วยจ้า...^^

ขอให้เม้นครบไวๆๆนะ

สาธุๆๆๆๆๆ

มาเม้นให้อีกๆๆๆ

ระวัง!!! จขบ. เป็นโรคนี้!!!!

55555555555+

 

เป็นกำลังใจให้

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

มาเม้นให้แล้วนะ

เม้นกลับด้วยล่ะ

555555555

ล้อเล่นน้าๆๆๆๆๆ

เด็กน่าร้ากกกกกก (แต่จขบ. .........)

 

รูปภาพของ knw33304

ไปเยี่ยมชมบล็อกเค้าด้วยเด้อ

แต้งก์ล่วงหน้าจ้าๆๆๆๆ

รูปภาพของ knw33304

ซูซี่ !!!!

ฝากๆๆๆ

1) เพชรกับไส้ดินสอ...ความเหมือนที่แตกต่าง ^^  http://www.thaigoodview.com/node/62973 2) 10 อันดับคนดังแห่งการทำศัลยกรรม "ยอดแย่" ของโลกhttp://www.thaigoodview.com/node/63361  

รูปภาพของ knw33315

 เด็กตาโตจัง

ฝากหน่อยนะคะ

 http://thaigoodview.com/node/62917

http://thaigoodview.com/node/62921

http://thaigoodview.com/node/63222

รูปภาพของ knw33315

 เม้นท์ๆๆๆ

เด้อ

ฝากหน่อยนะคะ

 http://thaigoodview.com/node/62917

http://thaigoodview.com/node/62921

 http://thaigoodview.com/node/63222

รูปภาพของ knw33315

 เด็กน่ารักเหมือนเค้าเลย

อ่ะ

ฝากหน่อยนะคะ

http://thaigoodview.com/node/62917

http://thaigoodview.com/node/62921

 http://thaigoodview.com/node/63222

รูปภาพของ knw33296

ช่วยไปเม้นให้ด้วยนะ

เด็กน่ารักอ่ะ 555+

รูปภาพของ knw33296

น่าสงสารเด็กที่เป็นจัง

รูปภาพของ knw33311

55555555555555555

รูปภาพของ knw33311

รูปเด็กน่ารัก  เหมือนจขบ.เลย

รูปภาพของ knw33311

โชคดีที่เราไม่เป็น

55555555555555

รูปภาพของ knw33314

มีลูกเร็วก็ไม่ดี  มีลูกช้าก็ไม่ดีอีก 

เด็กน่ารักดี  (เกี่ยว????)

รูปภาพของ knw33315

 เด็กน้อยน่ารัก

 

มากเลย

ฝากหน่อยนะคะ

 http://thaigoodview.com/node/62917

http://thaigoodview.com/node/62921

http://thaigoodview.com/node/63222

รูปภาพของ knw33304

เด็กน่ารักดีอ่ะ

ได้ความรู้ดีๆด้วยจะ

แฮๆ

>_<

ฝากไปเม้นด้วยนะ

1) เพชรกับไส้ดินสอ...ความเหมือนที่แตกต่าง ^^  http://www.thaigoodview.com/node/62973 2) 10 อันดับคนดังแห่งการทำศัลยกรรม "ยอดแย่" ของโลกhttp://www.thaigoodview.com/node/63361  

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ knw33313

เม้นกลับบ้างดิ  หมูหยองเอ้ย  ชั่วร้ายยยยยยย

รูปภาพของ knw33315

 เข้าบล๊อกนี้

นึกถึงตอนดูทำแท้งง่ะ

ฝากหน่อยนะคะ

http://thaigoodview.com/node/62917

http://thaigoodview.com/node/62921

http://thaigoodview.com/node/63222

เด็กน่ารักจัง

 

 

โรคนี้มันเหมือนที่เนยกำลังเป็นอยู่รึเปล่า

รูปภาพของ knw33061

เด็กน่ารักๆ  แต่ถ้ามีลูกตอนเด็กก็ไม่ดี !!

 

 

รูปภาพของ knw33296

เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติแล้ว

แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดหรอกน่ะ

ฝากด้วยน่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/63842

http://www.thaigoodview.com/node/63228

รูปภาพของ knw33310

http://thaigoodview.com/node/63833

http://www.thaigoodview.com/node/63136

http://www.thaigoodview.com/node/63735

ฝากด้วย

เอาชีวิตตัวเองมาลงทำไมเนี่ย

ฮ่าๆ     ฝากด้วยนะ  

http://www.thaigoodview.com/node/63633

รูปภาพของ knw33305

เนื้อหาดีค่ะ

ยังไงก็ขอฝาก blog ด้วยนะคะ ช่วยกันเม้นท์หน่อยนะคะ

1.กระดึ๊บ ดระดึ๊บ
http://www.thaigoodview.com/node/62957
2.จุ่มมือในน้ำมันเดือด...เวทมนตร์หรือมายา
http://www.thaigoodview.com/node/62885
3.คำเตือนแปลกๆ แบบนี้ก็มี
http://www.thaigoodview.com/node/62883

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

^^~

รูปภาพของ knw32792

หวูวๆๆ !!!

รูปภาพของ knw33299

โอ๊ยยยยยยย !

รูปเด็กน่ารักจัง (เกี่ยว --?)

แต่เดี๋ยวนี้เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาของสังคมเหมือนกันอ่ะ

สู้ ๆ นะจ๊ะ ^^

ฝากด้วย ๆ

http://www.thaigoodview.com/node/63318

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์