คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น ม.2/1 Week 1

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/01-1.html 
เรื่อง ส่วนประกอบของ Flash 8, การสร้างชิ้นงานใหม่, การใช้ Timeline และ Frame เบื้องต้น, การใช้เครื่องมือ Toolbox

สร้างชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมายจากตัวอย่าง ส่งผลงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/63639

สายทอง  แสงนก

 

ไกรภพ

ไกรภพ

ณัฐกิตติ์ โสมย์ศักดากุล

อมรรัตน์   แก้วบาง

lสายทอง  แสงนก

 

อมรรัตน์  แก้วบาง

จริยา 

สรศักดิ์ แก้วบาง

 

รูปภาพของ chachaiyawat

คุณทำงานได้ดีมากครับ

ขอความร่วมมือส่งงานชิ้นนี้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/64821

ผมจะคิดคะแนนให้ครับ 

อมรรัตน์  แก้วบาง

 

ด.ช.วุฒิพงศ์ จันทร์อิฐ

ด.ญ.   สายทอง     แสงนก

สุณิสา    พันเสนา

น่ารักดีนะ(รูปกบอ่ะ)

ระพีพรรณ      เถื่อนทุ่ง

รูปภาพของ chas02056

D....บ้านโตกสิคตี้........

ส่ง...แต่...เคโร...

กบ..ทำไม....

เลื่อน.....ได้.....

จาก....ที

.....555+

อิอิอิ

วยจิงะ(คนอ่ะ)KissTongue outอิอิ  5555555555+

เด็กชาย จัตุพล  บุญคุ้ม

ด.ญ.สายทอง  แสงนก

รูปภาพของ chachaiyawat

ช่วยนำงานชิ้นนี้ส่งที่ http://www.thaigoodview.com/node/64821 

ผมจะคิดคะแนนให้ครับ 

อมรรัตน์  แก้วบาง

ด.ญ.  ศิริรัตน์  อบเชย

วุฒิพงฒ์  จันทร์อิฐ

รูปภาพของ chachaiyawat

ช่วยนำงานชิ้นนี้ส่งที่ http://www.thaigoodview.com/node/64339 ด้วยครับ ผมจะคิดคะแนนให้

ด.ญ.พัชราภรณ์ แก้วคง

ทองหนัก  นวนทัด

พิมพ์สิริ  ตีบอ่อน

ด.ญ จตุพร  อ้อมนอก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์