คอมพิวเตอร์ เอนิเมชั่น ม.2/2 Week 1

รูปภาพของ chachaiyawat

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/01-1.html
เรื่อง ส่วนประกอบของ Flash 8, การสร้างชิ้นงานใหม่, การใช้ Timeline และ Frame เบื้องต้น, การใช้เครื่องมือ Toolbox

สร้างชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมายจากตัวอย่าง ส่งผลงานที่ : http://www.thaigoodview.com/node/63640

สาวิภา       สดใส

     กัญญาณัฐ  เมืองโค่

ภีระพล  เปลกไธสง

ศิรสิทธิ์   ธงสารัตน์

นิรุต  เพชรบูรณิน

พงศกร สังข์น้อย

พงศกร สังข์น้อย

กมลชนก  โสมคำ

วัลษา    สีบุ

วันวิสา  พรมเศรณีย์

กํญญาณัฐ  เมืองโค่

กํญญาณัฐ  เมืองโค่

กํญญาณัฐ  เมืองโค่

กัญญาณัฐ  เมืองโค่

พงศกร สังข์น้อย

 

กฤษณา  เพียรเกิด

พัชราพร      เกตุนอก

ERW NEW

 

รัฐพงษ์ พรหมประเสริฐ

 

 

 

ชาญณรงค์   ดีสุวรรณ

สุรัตน์   สิงห์อำพล

ปทิตตา  พาพงษ์

ด.ญ.ฐิตินันท์   ใจตรอม

อุกกฤษฏ์  ปานแก้ว

อริษา ลูกจันทร์

อริษา ลูกจันทร์

 

สุรีรัตน์  นวลไม้หอม

รูปภาพของ chas2369

เจษฎาภรณ์ เถื่อนพรม

รูปภาพของ chachaiyawat

กรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลเพื่อขอเลขประจำตัวนักเรียน และแก้ไขรหัสให้ถูกต้อง

แก้ไขเรียบร้อยแล้วผมจะให้คะแนนครับ

ด.ญ.   ศรีสุดา   คำเผี่ยน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์